line

EPHA: ‘Let op gevolgen voor tabaksbeleid bij invoering TTIP’

maandag 06 juni 2016

De European Public Health Alliance (EPHA) heeft een kritisch rapport uitgebracht met aanbevelingen voor Europese onderhandelaars die met Amerika een handelsakkoord (TTIP) willen sluiten. De EPHA wil namelijk voorkomen dat TTIP gebruikt wordt door tabaksproducenten om hun dodelijke producten makkelijker aan de man te krijgen.
Door de webredactie

De European Public Health Alliance (EPHA) heeft een kritish rapport gepubliceerd met aanbevelingen voor tabak ten opzichte van TTIP, het Trans-Atlantische Handelsakkoord waar over onderhandeld wordt tussen Europa en de Verenigde Staten. De EPHA is een non-gouvernementele organisatie waarin onder andere Europese belangenorganisaties van patiënten en gezondheidsprofessionals samen opkomen voor de publieke gezondheid. ‘Tabak is giftig en kankerverwekkend en ontworpen om verslavend te zijn,’ staat in het rapport. In Europa alleen komen er ieder jaar meer dan 700.000 mensen om ten gevolge van roken. Nu Europa met de Verenigde Staten onderhandelt over een handelsakkoord (TTIP) om de handel te vereenvoudigen en versoepelen, rest de vraag of tabaksproducten daar voordeel van zullen ondervinden en makkelijker hun dodelijke producten aan de man kunnen brengen of gezondheidswetten in landen te omzeilen.

Het rapport dat Tobacco and Public Health in TTIP heet, doet aanbevelingen aan de onderhandelaars om ervoor te zorgen dat de publieke gezondheid niet ten koste gaat aan het handelsverdrag. Als het makkelijker wordt voor tabaksproducenten om antirookwetten te omzeilen, zal de consumptie toenemen en daarmee het aantal rookgerelateerde (dodelijke) ziektes.

De EPHA raadt aan om ervoor te waken dat TTIP niet leidt tot een verhoogde consumptie van tabak doordat tabaksproducten makkelijker te verkrijgen zijn, er aantrekkelijker uitzien of goedkoper worden. TTIP moet daarbij aansluiten op het internationale antirookverdrag FCTC van de Wereldhandelsorganisatie. Ook moet de tekst van TTIP waarborgen dat de antirookmaatregelen die landen hebben genomen, gewaarborgd worden.

De EPHA stelt daarnaast een aantal extra maatregelen voor: er zou onderzoek gedaan moeten worden naar welke impact TTIP heeft op landen in relatie tot het FCTC-verdrag dat ze hebben ondertekend. Ook zou de Verenigde Staten zich moeten verplichten om het FCTC-verdrag te ondertekenen (de VS is een van de weinige landen ter wereld die het verdrag nog niet geratificeerd hebben). Ten slotte zou arbitragerecht (ISDS) geen onderdeel van TTIP moeten zijn. Dat leidde eerder al tot grote ophef. De tabaksindustrie heeft eerder van andere handelsverdragen gebruik gemaakt om ervoor te zorgen dat landen hun voorgenomen antirookmaatregelen terugdraaien. De EPHA hoopt met het rapport de Europese en Amerikaanse onderhandelaars aan het denken te zetten over de deur die ze met TTIP mogelijk openzetten voor de tabaksindustrie. Als hun aanbevelingen worden opgevolgd, blijft de schade zoveel mogelijk beperkt.

Meer weten? Lees het interview dat TabakNee met Professor Marcel Brus had over ISDS.

tags:  handelsverdrag | TTIP | Brussel | EU