line

Van Rijn is tegen legalisatie drugs, maar kijkt weg bij tabak

woensdag 27 april 2016

Staatssecretaris Marin van Rijn is tegen de legalisatie van (soft)drugs, omdat er een signaalfunctie vanuit zou gaan dat het gebruik ervan oké is. Maar waarom kijkt hij niet door deze bril naar tabak?
Door de webredactie

Nederland heeft een voortrekkersrol als het gaat over gedoogbeleid voor drugs. Staatssecretaris Van Rijn zegt tegen de Volkskrant in een interview over zijn deelname aan een VN-top over drugsbeleid in New York dat hij tegen de legalisering van drugs is: “Ik ben er niet van overtuigd dat legalisering de oplossing is. Het leidt in ieder geval zeker niet tot minder gebruik. Het zou zelfs tot meer gebruik kunnen leiden. Je geeft toch het signaal af dat het oké is.”

Als er één voorbeeld is waaruit dat laatste blijkt is het tabak. Tabaksproducten zijn bij meer dan 30.000 verkooppunten in Nederland te verkrijgen. Het is een product dat de supermarkten maar wat graag in hun assortiment houden omdat het verslaafde klanten op de been brengt die, eenmaal in de winkel aangekomen voor hun rokertje, ook direct hun boodschappen doen.

Verslavend

Doordat de tabaksindustrie allerlei toevoegingen aan haar waar heeft gedaan, zijn tabaksproducten inmiddels net zo verslavend als cocaïne en heroïne. Meer dan 80% van de rokers wil stoppen, maar het lukt hen niet of maar kort. Binnen een jaar steekt 90% weer een sigaret op. De gevolgen voor de gezondheid zijn overweldigend: 20.000 tabaksdoden per jaar.

Als het over drugs gaat (en tabak wordt in de Rijksbegroting met drugs en alcohol onder ‘schadelijke middelen’ gerekend) zet Van Rijn liever in op preventie. Tegen de Volkskrant zegt hij: 'Ik hoop dat er, behalve voor de aanpak van de criminaliteit rond drugs, meer aandacht komt voor de gezondheidsaspecten. Denk aan preventie, maar ook aan hulp aan mensen die al verslaafd zijn. Voor dat laatste is in andere landen minder aandacht geweest, maar iedereen begint te zien dat een gecombineerde aanpak van preventie, bestrijding én hulp als het misgaat meer effect sorteert dan een eenzijdige aanpak.'
Toch is er maar 0,1 procent van de inkomsten die de overheid aan tabaksaccijns genereert (zo’n 2 miljard euro) beschikbaar voor preventie.

Je vraagt je af: als de staatssecretaris zo tegen legalisering is omdat dat een verkeerd signaal geeft en tot meer gebruik kan leiden, waarom zet hij zich dan niet harder in voor het terugdraaien van de legalisatie van tabak?

tags:  rookverslaving | rookpreventie | verslaving | Van Rijn | preventie | tabaksontmoediging