line

Overheid vraagt wederom om input Tabakswet

maandag 14 maart 2016

Voor een tweede keer vraagt de overheid om input rond de aanstaande wijzigingen van de Tabakswet middels een internetconsultatie. Tot 20 maart mag 'iedereen' reageren op de drie vragen die het ministerie van Volksgezondheid open heeft staan, ook de tabaksindustrie. Dat ligt gevoelig.
Door de webredactie

Tot 20 maart mag iedereen die daar de behoefte toe voelt, reageren op een nieuwe internetconsultatie van het ministerie van Volksgezondheid. Op 20 mei 2016 moet zij namelijk nieuwe antirookmaatregelen die door Brussel zijn voorgeschreven in eigen wetgeving hebben omgezet. Er worden grotere gezondheidswaarschuwingen en afschrikwekkende plaatjes ingevoerd op tabaksverpakkingen en lekkere smaakjes worden verboden, hoewel? Zie dit artikel op deze site. De maatregelen hebben al tot een hoop discussie geleid.

Juli 2015 vroeg het ministerie ook om input. Toen was dat meer van inhoudelijke aard. Van de reacties die binnen waren gekomen, zijn er 39 op de website gepubliceerd. Daartussen zaten ook lobbybrieven van de tabaksindustrie en de organisaties die voor haar belangen opkomen. Volgens het internationale antirookverdrag, het FCTC-verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie dat door Nederland en alle landen van de Europese Unie is ondertekend, zou de overheid de tabakslobby op afstand moeten houden bij de totstandkoming van nieuwe antirookmaatregelen. De industrie is vrij om brieven te schrijven, maar de overheid zou die per direct naast zich neer moeten leggen. In hoeverre dat gebeurt, is moeilijk te controleren.

Opnieuw
Eerder maakte TabakNee een serie over welke wijzigingen er – volgens de staatssecretaris – wel en niet zullen komen (hier de conclusie) en in de Politieke Rookbarometer analyseren we momenteel de uitspraken en het stemgedrag van de verschillende politieke partijen. Nu wil de overheid opnieuw via een internetconsultatie vernemen hoe er over de aanstaande wijzigingen gedacht wordt. Wel zegt het ministerie dat de reden voor de consultatie 'het krijgen van input van het veld over de technische uitwerking van de regeling' is. 'Met de regeling worden geen (nieuwe) beleidskeuzes gemaakt. Een inhoudelijke beoordeling wordt voor deze consultatie daarom niet nodig geacht.'

Daarbij wordt wel opgemerkt dat 'alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn'. Mocht de tabaksindustrie toch nog met een inhoudelijke lobbybrief komen en zeggen dat die niet gepubliceerd mag worden, zal het grote publiek daar dus nooit achter komen. De overheid heeft in de notitie 'Verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-kaderverdrag'  juist aangegeven de transparantie over het contact tussen de industrie en de overheid te vergroten.

En opent wederom de weg
Als het gaat over technische gevolgen van beleidskeuzes mag de overheid volgens het FCTC-verdrag wél contact hebben met de tabaksindustrie. Ze moet immers door kunnen geven wat de nieuwe antirookmaatregelen zullen zijn en wat er daarop van de industrie verwacht wordt. Maar vragen om input is iets anders en opent wederom de weg voor méér contact dan dat wat strikt noodzakelijk is.

tags:  volksgezondheid | Tabakswet | tabaksindustrie | tabaksontmoediging