line

Politiek volgt Belgen niet in maatregelen tegen tabak

woensdag 06 januari 2016

'Het draagvlak voor maatregelen tegen tabak staat in contrast met het gebrek aan maatregelen die door de politiek worden voorgesteld.' Dat zegt Luk Joossens van de Belgische Stichting tegen Kanker op basis van een eigen onderzoek naar rookgedrag en meningen over roken in België.
Door de webredactie

Uit de enquête onder 3.009 respondenten blijkt bijvoorbeeld dat 91 procent van de Belgen voor een rookverbod is in auto's waarin kinderen worden vervoerd. Zelfs onder rokers is dat percentage nog 87 procent. Toch houdt de politiek in België zo'n wet tegen. Volgens Joossens houdt de liberale regeringspartij Open VLD antirook-wetgeving tegen om tabaksverkopers tegemoet te komen. 'De afgelopen 20 jaar heeft Open VLD geen enkele maatregel tegen roken gesteund omdat ze vrezen voor de economische gevolgen voor de middenstander', zei Joossens volgens Knack in het radioprogramma De Ochtend op Radio 1.

Het onderzoek laat zien dat ook andere antirook-maatregelen de steun hebben van het merendeel van de Belgische bevolking. 71 procent gaat akkoord met een totaal reclameverbod in winkels, 72 procent wil dat doeltreffende geneesmiddelen om te stoppen met roken worden vergoed, 61 procent gaat akkoord met een prijsverhoging van 1 euro per pakje shag en 50 procent is voorstander van neutrale sigarettenpakjes (plain packaging) en slechts 25 procent is daar tegen.

Driekwart rokers heeft spijt

Opmerkelijk gegeven uit de enquête is ook het feit dat 72 procent van de rokers aangeeft spijt te hebben ooit begonnen te zijn met roken en 64 procent geeft aan te willen stoppen. Een op de vijf Belgen rookt, 17 procent rookt dagelijks. Er wordt meer gerookt onder mannen (24 procent), werkzoekenden (29 procent), arbeiders (30 procent) en lagere sociaal-economische klassen (25 procent).

Nederland

In Nederland stelde KWF Kankerbestrijding in maart 2014 uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder vast dat 49 procent de invoering van generieke verpakkingen voor sigaretten steunt. Slechts 10 procent was ertegen. (Bron: www.trimbos.nl) Dat komt aardig overeen met de Belgische situatie.

In augustus openden artsen in Nederland ook de discussie over roken in auto's waarin kinderen worden vervoerd. Toen bleek net als in België nu, dat voor zo'n maatregel nog geen politieke meerderheid in de Tweede Kamer is te vinden. Het zou goed zijn als in Nederland ook een draagvlakonderzoek zou worden gehouden voor anti-rookmaatregelen. TabakNee voorspelt: ook in Nederland wil de bevolking op het vlak van rookontmoediging verder gaan dan de politiek.

Het volledige onderzoek van Stichting tegen Kanker is te vinden op www.kanker.be

tags:  antirookbeleid | KWF | onderzoek | rookverbod