line

ENSP wijst overheden op internationaal antirookverdrag bij invoering antirookmaatregelen

maandag 04 januari 2016

Het European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) heeft in een open brief alle overheden van Europa aangeschreven om het internationale antirookverdrag FCTC te eerbiedigen bij de invoering van nieuwe antirookmaatregelen.

Door de webredactie

Per 20 mei 2016 moeten alle Europese overheden nieuwe antirookmaatregelen uit Brussel hebben omgezet in eigen regelgeving. Een uitgelezen kans voor de tabaksindustrie om via lobby te proberen die invoering zo lang mogelijk te rekken. Antirookmaatregelen zijn immers slecht voor hun omzet.

Omdat alle Europese landen en de Europese Unie het internationale antirookverdrag FCTC van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben ondertekend is het belangrijk dat overheden dat verdrag eerbiedigen. Daarop wijst het European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) in een open brief

ENSP wijst vooral op artikel 5.3 van het verdrag waarin staat dat overheden bij het maken van nieuwe antirookmaatregelen de invloed van de tabaksindustrie buiten de deur moeten houden. De reden is dat de industrie een ander belang dan de volksgezondheid heeft.

In Nederland spande Stichting Rookpreventie Jeugd een rechtszaak aan tegen de overheid omdat uit documenten die waren vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, bleek dat de tabaksindustrie wel degelijk de ruimte kreeg om invloed uit te oefenen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft –getriggerd door de rechtszaak – een plan gemaakt dat 'verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag' heet. Ook heeft het kabinet een brief gestuurd naar gemeenten en provincies met aanwijzingen over hoe om te gaan met de tabaksindustrie. Of dit vervolgens ook gebeurt, wordt niet gecontroleerd.

tags:  antirookbeleid | Europa | tabaksindustrie