line
column chavannes-1

Marc Chavannes (NRC) fileert Nederlands tabaksbeleid

vrijdag 26 juni 2015

'De veroorzakers zijn niet je meest geloofwaardige raadgevers', schrijft NRC Handelsblad-redacteur Marc Chavannes in zijn column 'Opklaringen' (NRC, 25 juni 2015) over de industrie die met de overheid meepraat over het stimuleren van gezond gedrag. 'Zelfs als de overheid zich tegenwoordig minder laat belobbyen door Big Tobacco dan wordt het hoog tijd de fictie te doorbreken dat tabak een product als ieder ander is.'
Door de webredactie

Naar aanleiding van een overleg van de Commissie Volksgezondheid in de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over het tabaksontmoedigingsbeleid, afgelopen dinsdag, geeft Chavannes onder de titel 'Tabak is hier een keurig aangeharkt massagraf' een vernietigend commentaar op dat beleid.

Over het commissieoverleg dat hij bijwoonde schrijft hij: 'Op een technische toon wordt het onderhoud van dit gereguleerde massagraf besproken. Rapporten, brieven, prognoses.' Het gaat over de opnieuw zeer teleurstellende cijfers over de handhaving van de leeftijdsgrens. 'Winkels en cafés doen er weinig aan. Net als vorig jaar en het jaar daarvoor', schrijft Chavannes. 'Wat stelt staatssecretaris Van Rijn voor? De branche nog een kans te geven. Maar als het volgend jaar niet beter is, dan zwaait er wat. Misschien.'

Van Rijn wordt het niet moeilijk gemaakt, constateert Chavannes, maar: 'Eén ding valt op: Van Rijn is alert als hij omschrijft hoe de contacten van zijn ministerie met de tabaksindustrie verlopen.' Want, zo legt de columnist uit, de staat is vorig jaar door de Stichting Rookpreventie Jeugd voor de rechter gedaagd precies op dat punt van te innige contacten met de tabakslobby.

In het bestek van zijn column geeft Chavannes alle argumenten die Stichting Rookpreventie Jeugd en TabakNee keer op keer naar voren brengen: 20.000 doden per jaar die vervangen worden door de 200 kinderen per dag die beginnen met roken. Een overheid die 60.000 verkooppunten voor tabak in stand houdt – tabak is nu eenmaal legaal – en accijnzen vooral ziet als inkomstenbron. En die bij monde van de staatssecretaris zegt de tabakslobby geen ruimte te geven, maar ondertussen in het hart van de politiek nu een senator toelaat die tot de invloedrijkste tabakslobbyisten hoort die het land kent.

Bijtend eindigt de commentator: 'Sigaretten zijn geen lifestyle-product. Ja, zelfmoord is een vrije keus, maar de handleiding wordt niet vrij beschikbaar gesteld op 60.000 verkooppunten.'

Wilt u weten hoe de tabaksindustrie in elkaar steekt?
U leest het hier.  

tags:  tabaksfabrikanten | tabakslobby | antirookbeleid | tabaksindustrie