line

Tabaksindustrie blijft sjoemelen met cijfers over sigarettensmokkel

woensdag 04 februari 2015

Uit een onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Tobacco Control, blijkt dat de tabaksindustrie cijfers over sigarettensmokkel, dit keer in Azië, zwaar heeft overdreven. De industrie heeft deze cijfers ten onrechte gebruikt als argument in de lobby tegen accijnsverhoging.
Door de webredactie

De tabaksindustrie sponsort al jaren onderzoek naar smokkel van sigaretten. Rapporten die uitkomen, bevatten steevast de boodschap dat het erger wordt met de smokkel. Onderzoekers van de Universiteit van Hong Kong en de London School of Hygiene and Tropical Medicine wilden dat, specifiek voor Azië, onderzoeken.

De onderzoekers zoomden in op het rapport "Asia-Illicit Tobacco Indicator 2012" dat in opdracht van Philip Morris International is uitgevoerd door onderzoeksbureau Oxford Economics en de International Tax and Investment Center (deze laatste ontvangt sponsoring van de tabaksindustrie).

Uit dit rapport blijkt dat 35,9 procent van de sigaretten die in Hong Kong worden gerookt, illegaal zijn. Het rapport is gebruikt om te lobbyen tegen belastingverhoging op sigaretten met als argument: door een verhoging zou de smokkel alleen maar verder toenemen en dat zou dan weer slecht zijn voor de staatskas.

De onderzoekers concludeerden in hun onderzoeksverslag "Did the tobacco industry inflate estimates of illicit cigarette consumption in Asia? An empirical analysis" dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Tobacco Control dat 35,9 procent illegale sigaretten zwaar overdreven was en dat 11,9 procent veel reëler is. Een getal dat ook overeenkomt met de wereldwijde schattingen van tabakssmokkel, aldus de onderzoekers.

"De tabaksindustrie heeft ook de historische data gemanipuleerd om de indruk te wekken dat de illegale handel dramatisch is toegenomen," schrijven de onderzoekers. En: "Behalve de grootte van de illegale handel te overdrijven en het manipuleren van historische data om tegen belastingverhogingen te kunnen lobbyen, heeft de tabaksindustrie zichzelf wereldwijd op grote schaal schuldig gemaakt aan smokkel, deze praktijken zijn blootgelegd en soms zelfs voor de rechter gebracht."

Europa en Nederland

Ook in Europa en Nederland is een rapport door Philip Morris uitgebracht, het door KPMG uitgevoerde STAR-rapport. Eerder is aangetoond dat deze cijfers misleidend zijn. In Nederland is dit rapport door Philip Morris aan de overheid voorgelegd en door diezelfde overheid voor zoete koek geslikt. Vorig jaar werd een vervolg uitgebracht onder de naam "Project Sun", ditmaal gefinancierd door de vier grote tabaksfabrikanten. En wederom waren deze cijfers misleidend.

tags:  Philip Morris | onderzoek | tabaksindustrie