line

Barosso niet eerlijk over contacten tabaksindustrie

zaterdag 18 oktober 2014

De Europese Ombudsman Emily O'Reilly is ontevreden over de antwoorden die ze van de president van de Europese Commissie, Manuel Barosso, heeft gekregen en vraagt nogmaals om opheldering over de contacten met de tabaksindustrie. Dat meldt Corporate Europe Obervatory op haar website.
Door de webredactie

Nadat Corporate Europe Observatory (CEO), een lobbywaakhond die is gevestigd in Brussel, een klacht bij de Europese Ombudsman Emily O'Reilly had ingediend, verzocht de Ierse om uitleg van Barrosso.

Lobbywaakhond CEO heeft namelijk ontdekt dat hoge functionarissen van de Europese Commissie veertien keer hebben afgesproken met een vertegenwoordiger van de tabaksindustrie, zonder dat die ontmoetingen openbaar zijn gemaakt. Daar kwam CEO achter dankzij documenten die ze met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur heeft verkregen.

Zulke contacten zijn een overtreding van het internationale anti-rookverdrag, het Framework Convention Tobacco Control-verdrag (FCTC)  van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat door 179 landen is onderschreven, inclusief Nederland, de Europese Unie en al haar lidstaten. In dat verdrag staat dat overheden de tabaksindustrie op afstand moet houden als er nieuwe gezondheidswetgeving wordt gemaakt.

Barosso schreef een brief aan O'Reilly met een toelichting. Hij zegt daarin dat de Europese Commissie volledig meewerkt aan het anti-rookverdrag en er alles voor doet om transparant te zijn. Ook zegt hij geen reden te zien "extra stappen te zetten om te voldoen aan de verplichtingen vallende onder het FCTC-verdrag."

Maar Barosso gaat niet in op de klachten van lobbywaakhond CEO, waaronder de veertien ontmoetingen met de tabaksindustrie waarover de Commissie niet transparant is geweest. O'Reilly schrijft hem: "Ik zou daarom dankbaar zijn als u een extra brief kunt toesturen waarin de Commissie dit adresseert."

Ze wil van hem weten of hoge ambtenaren van de Commissie wel degelijk met de tabaksindustrie hebben afgesproken, en of daar notulen van zijn bijgehouden en, als dat niet zo is, waarom niet. Ze wil, als dit zo is, ook weten hoe Barosso zo denkt te kunnen voldoen aan de eisen van het FCTC-verdrag.

O'Reilly heeft Barosso verzocht voor 15 november te reageren.

tags:  Europese Commissie | tabakslobby | tabaksindustrie