line

Machtige Amerikaanse lobbygroep in aanval tegen Iers wetsvoorstel

maandag 27 januari 2014

De Amerikaanse Chamber of Commerce, vergelijkbaar met VNO/NCW in Nederland, heeft zich aangesloten bij de lobby tegen Ierse plannen om standaard verpakkingen voor tabak voor te schrijven. The Irish Times citeert uit een brief aan de Commissie voor Gezondheid en Kinderen van het Ierse parlement waarin de Chamber of Commerce zijn “diepe zorgen” uitspreekt over de “voorgestelde vernietiging van merk- en brandingrechten in de tabakssector.”

De U.S. Chamber of Commerce, gevestigd in Washington, is een van de machtigste zakenclubs in de wereld met drie miljoen aangesloten bedrijven. Zij reageerde op een open uitnodiging, eerder deze maand, van de Commissie voor Gezondheid en Kinderen aan individuen en groepen om standpunten naar voren te brengen inzake de voorgenomen wet op standaard verpakkingen voor tabak. De Commissie houdt sinds vorige week openbare hoorzittingen over het wetsvoorstel.

Bekende argumenten

“Wij geloven niet dat dit initiatief goed gefundeerd is en we dringen er op aan dat het wordt herzien”, schrijft het hoofd Internationale Zaken van de Chamber of Commerce Mayron A. Brilliant. In de brief voert hij de bekende argumenten van de tabaksindustrie tegen standaard verpakkingen aan: zulke verpakkingen gaan in tegen het wettelijk beschermde merkrecht, in Australië werkt de maatregel niet en smokkel van sigaretten wordt er door in de hand gewerkt.

Op TabakNee stelden we eerder al vast dat de bewering dat standaard verpakkingen in Australië geen effect zouden hebben is gebaseerd op onbetrouwbaar onderzoek dat door de tabaksindustrie werd gefinancierd.

Brilliant wijst er ook op dat de invoering van standaard verpakkingen in Australië juridisch wordt aangevochten bij de Wereldhandelsorganisatie en dat een aantal landen de maatregel aanvecht op grond van WHO-overeenkomsten over intellectueel eigendom. Zoals eerder op TabakNee beschreven worden landen zoals Oekraïne hiervoor betaald door de tabaksindustrie.

Werkgevers en advocaten

Behalve van de Amerikaanse werkgeversvereniging kreeg de Ierse parlementscommissie ook protestbrieven van de Ierse werkgeversorganisatie Ibec en de beroepsvereniging van advocaten de Law Society of Ireland.

De Ibec voert dezelfde argumenten aan als werkgeversorganisaties elders, waaronder VNO/NCW in Nederland. De werkgevers waarschuwen dat de wet “substantieel negatieve effecten zal hebben die de direct betrokken sector overstijgen en eigenaren van intellectueel eigendom treffen.” Om toe te voegen dat invoering van de wet “direct een signaal zou sturen aan landen en buitenlandse investeerders over de stand van de bescherming van intellectueel eigendom in Ierland.”

Ook de advocatenvereniging waarschuwt voor juridische procedures over intellectueel eigendom mocht de Ierse regering besluiten de wet in te voeren. The Association of Patent and Trade Mark Attorneys, een internationale lobbygroep, voegt daar aan toe dat de maatregel een precedentwerking kan hebben voor andere productgroepen zoals “suiker, frisdranken, alcohol, fast food, etc”.

De argumenten zijn overal hetzelfde en ze laten scherp zien waar de industrie voor staat: hard opkomen voor de eigen commerciële belangen ten nadele van de gezondheid van haar afnemers. De Ierse minister van Gezondheid James Reilly is echter vastbesloten om Ierland tabaksvrij te maken. Hij zal weinig onder de indruk zijn van de waarschuwingen en juridische dreigementen.