line
burgerinitiatief nicotinee geaccepteerd-1

Burgerinitiatief Nicotinee geaccepteerd; lobbyparagraaf in regeerakkoord

dinsdag 09 juli 2024

De laatste horde is genomen om het burgerinitiatief Nicotinee in de Tweede Kamer te verdedigen. Donderdag werd het initiatief ontvankelijk verklaard. Op dezelfde dag stemde de Kamer in met een motie van Laurens Dassen (Volt) waarmee een lobbyparagraaf aan het regeerprogramma zal worden toegevoegd.

Door de webredactie

Het burgerinitiatief Nicotinee, dat pleit voor een nicotinevrije generatie, is ontvankelijk verklaard. De Tweede Kamer heeft op 4 juli jl. ingestemd met het verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Hiermee voldoet het burgerinitiatief aan alle procedurele en inhoudelijke eisen. Nicotinee komt nu in een volgende fase en wordt ter behandeling op de agenda gezet van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

Met het burgerinitiatief Nicotinee willen de initiatiefnemers bereiken dat vanaf 2030 de leeftijdgrens voor de verkoop van (e-)sigaretten en andere nicotinehoudende producten jaarlijks met één jaar omhooggaat. Daarmee ontstaat in de toekomst een nicotinevrije generatie. Om jongeren nu reeds te beschermen tegen een vroegtijdige verslaving aan roken en vapen, pleit Nicotinee tevens voor een per direct op te richten aparte toezichthouder gericht op bescherming van kinderen, al dan niet onder te brengen bij de NVWA. De organisaties zijn van mening dat dit nodig is omdat een aanzienlijk percentage kinderen ver onder de 18 jaar al vapet en rookt, mede veroorzaakt door tekortschieten van de handhaving van de leeftijdsgrens, het smaakjesverbod en het onlineverkoopverbod.

Inmiddels 47.000 handtekeningen

Op 28 mei jl. overhandigden de initiatiefnemers Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl, longartsenvereniging NVALT, internistenvereniging NIV en ConsumentenClaim meer dan 44.000 handtekeningen ter ondersteuning van het voorstel aan de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Onder de ondertekenaars van het initiatief bevinden zich bezorgde ouders, leraren en artsen. Veel ziekenhuizen, specialistenorganisaties en de Consumentenbond ondersteunen het initiatief ook.

Inmiddels is het initiatief bijna 47.000 keer ondertekend, en dat kan nog steeds via nicotinee.nl. Hoe meer ondersteuners, hoe steviger het burgerinitiatief bepleit kan worden in de Kamer.

Kamermeerderheid wil lobbyparagraaf in regeerakkoord

Met een flinke meerderheid van 132 stemmen heeft de Kamer tijdens het debat over de regeringsverklaring op 4 juli een motie aangenomen van Laurens Dassen (Volt) over het toevoegen van een lobbyparagraaf aan het regeerakkoord. Letterlijk verzoekt de motie: “het kabinet om een lobbyparagraaf toe te voegen aan het regeerprogramma waarbij inzage wordt gegeven met welke externe partijen, adviseurs en belangenbehartigers contact is geweest bij de totstandkoming van het regeerakkoord, waarbij wordt ingegaan op het doel van de gesprekken en welk beleid is overgenomen dan wel impact heeft gehad op het uiteindelijke regeerakkoord. Tegen stemden alleen BBB, CDA, FvD en SGP.

Foto: Wiebe de Wolf (het aanbieden van de handtekeningen aan de Tweede Kamer op 28 mei jl.) 

tags:  nicotinevrije generatie | Tweede Kamer | Nicotinee | transparantie | tabakslobby | lobbyparagraaf | regeerakkoord