line
hoogste rechter handhaaft tabaksvrije generatie in brookline-1

Hoogste rechter handhaaft tabaksvrije generatie in Brookline

maandag 11 maart 2024

Het hooggerechtshof van Massachusetts bepaalde dat het generatiegebonden verkoopverbod voor tabak in Brookline, een voorstad van Boston, niet in strijd is met staatswetten. Action on Smoking and Health spreekt van een mijlpaal.

Door de webredactie

Een generatiegebonden verkoopverbod van tabak in Brookline, Massachusetts, een plaatsje grenzend aan Boston, is door het hooggerechtshof van Massachusetts in stand gehouden. Sinds 2020 geldt in Brookline de bepaling dat geen tabak meer verkocht mag worden aan iedereen die geboren is op of na 1 januari 2000. De wet verbiedt alleen de verkoop, niet de aankoop, het bezit of het gebruik van tabak. Roken is er dus niet strafbaar, maar de verkoop van tabak wel.

Voordat de regel in de gemeenteraad van Brookline, een plaats met 57.000 inwoners, werd behandeld, was advies gevraagd van de Attorney General van Massachusetts, die concludeerde dat de regel niet conflicteerde met wetgeving op staatsniveau. Een aantal winkeliers vocht de regelgeving niettemin aan met het argument dat de lokale wetgeving wel in strijd was met de staatswetten. Zij zijn nu in laatste instantie bij het hooggerechtshof van de staat in het ongelijk gesteld.

‘Mijlpaal in de strijd tegen tabak’

“Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van de tabaksoorlogen”, zei Laurent Huber, directeur van Action on Smoking and Health (ASH) in een reactie op de eigen website. ASH lanceerde zes jaar geleden het Project Sunset, een wereldwijde campagne om een eind te maken aan de verkoop van tabak. “Het laat zien dat we overgaan van het beperken van dood en ziekte door tabak naar het beëindigen ervan”, aldus Huber.

Brookline heeft steeds vooropgelopen in de strijd tegen tabak. Het was de eerste gemeente in Massachusetts met een rookverbod voor cafés en restaurants en een van de eerste die alle smaken in tabaksproducten verbood, inclusief menthol.

Meer tabaksverkoopverboden

Twee steden in Californië, Beverly Hills en Manhattan Beach, hebben tabaksverkoop in zijn geheel verboden, en Dolgeville (New York) en Bloomington en Little Canada (Minnesota) hebben wetten die de vergunning voor tabaksverkoop gaandeweg opheffen. Inmiddels overwegen drie andere gemeenten in Massachusetts om ook een wet op een tabaksvrije generatie in te voeren.

In Groot-Brittannië heeft de regering inmiddels een generatiegebonden verkoopverbod van tabak aangekondigd dat moet gaan gelden voor iedereen geboren op of na 1 januari 2009 en dat dus vanaf 2027, als die generatie 18 jaar wordt, in zal gaan.

Burgerinitiatief Nicotinee

Ook in Nederland gaan stemmen op om een generatiegebonden verkoopverbod in te voeren, in dit geval nadrukkelijk voor alle nicotinehoudende producten. Het burgerinitiatief Nicotinee pleit voor een verkoopverbod van nicotineproducten aan iedereen geboren op of na 1 januari 2012. Vanaf 2030, als deze generatie 18 wordt, zal daarom elk jaar de leeftijdsgrens voor aankoop van tabak, vapes en andere nicotineproducten met een jaar worden verhoogd. Op die manier wordt voorkomen dat nieuwe generaties verslaafd raken aan nicotine, zodat nicotineproducten uiteindelijk goeddeels uit het leven zullen verdwijnen en daarmee ook alle schrijnende gevolgen voor de gezondheid.

Zodra het burgerinitiatief 40.000 handtekeningen heeft opgehaald kan het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer komen. Inmiddels zijn ruim 27.000 handtekeningen gezet.

Brede coalitie

Nicotinee is een initiatief van ConsumentenClaim, Rookpreventie Jeugd, Gezonheidskloof.nl, longartsenvereniging NVALT en internistenvereniging NIV. Het burgerinitiatief wordt verder ondersteund door de Consumentenbond, het Amsterdam UMC en Erasmus MC, Antoni van Leeuwenhoek-NKI, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Jeugdartsen Nederland (AJN), gynaecologenvereniging NVOG, tandarts.nl, Artsen Slaan Alarm, SineFuma, Inspire2Live en social media-specialist Prappers.

Teken het burgerinitiatief Nicotinee op nicotinee.nl

tags:  Project Sunset | burgerinitiatief | hoger beroep | nicotinevrije generatie | rookvrije generatie | ASH | rechtszaak | verkoopverbod | nicotineverbod | Nicotinee