line
frans parlement verbiedt wegwerpvapes-1

Frans parlement verbiedt wegwerp-vapes

Kort buitenlands nieuws

vrijdag 08 december 2023

Het Franse parlement heeft ingestemd met een verbod op wegwerp-vapes om het veelvuldige gebruik door jongeren tegen te gaan. Verder in Kort buitenlands nieuws: Nieuw-Zeeland: Intrekken tabaksverbod ‘onverantwoordelijk en immoreel’ / Tabakslobby strijdt tegen Brits leeftijdsgebonden tabaksverbod / Ieren staan achter leeftijdsgebonden tabaksverbod / Kosten milieuschade sigarettenfilters 26 mld. per jaar.

Door de webredactie

Het hing al langer in de lucht, maar de kogel is nu echt door de kerk in Frankrijk: er komt een verbod op wegwerp-vapes. Daar heeft de meerderheid van het parlement voor gestemd om zo het doel van de rookvrije generatie in het jaar 2032 te kunnen behalen. Het aantal jonge Franse rokers neemt al jaren af, maar het aantal jonge vapers is de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd en wegwerp-vapes zijn speciaal voor hen ontworpen, zo stelt het parlement. Die hebben immers aantrekkelijke felle kleuren en lekkere smaakjes. Ook zijn ze spotgoedkoop, wat de drempel om ermee te experimenteren verlaagt. Bovendien zijn ze zeer vervuilend voor het milieu: plastics en lithiumbatterijen belanden bij het zwerf- of restafval.

Het verbod zal niet gelden voor nicotinezakjes en andere alternatieve tabaksproducten. Het parlement koos ervoor alleen wegwerp-vapes te verbieden, omdat er dan sneller consensus zou komen zonder oeverloze discussies over welke producten wel of niet verboden moeten worden. Wel heeft het parlement de tekst van het verbod aangepast zodat oplaadbare wegwerp-vapes er ook onder vallen. Naar verluidt probeert de industrie aan een verbod te ontkomen door de wegwerp-vapes oplaadbaar te maken. In de tekst staat nu dat alle e-sigaretten die weggegooid worden als de vloeistof opgebruikt is, onder het verbod vallen. Om het verbod officieel te bekrachtigen moet de Senaat er nog mee instemmen. Ook zal de Franse regering het verbod aan de Europese Commissie voorleggen.

Volgens de Volkskrant ligt premier Élisabeth Borne nog wel onder vuur, omdat zijzelf regelmatig in het parlement gezien wordt met een e-sigaret. Ze gebruikt hem naar eigen zeggen echter om van het roken van traditionele sigaretten af te komen en haar nicotineverslaving af te bouwen. Ook gebruikt ze een hervulbare e-sigaret.

Dat de tabaksindustrie er alles aan doet om (deze en verdere) antirookwetgeving tegen te houden in Frankrijk, blijkt uit een rapport van de Alliance Contre le Tabac (ACT). Volgens de ACT geven tabaksfabrikanten jaarlijks 1,15 miljoen euro uit om volksgezondheidsbeleid te vertragen via tabakslobbyisten. Daarom roept de ACT de parlementariërs op om volledig transparant te zijn over hun contacten met tabakslobbyisten en ook de herkomst van hun amendementen weer te geven als zij die indienen bij voorgestelde antirookwetgeving.
Lees meer in l’Humanité

Nieuw-Zeeland: Intrekken tabaksverbod ‘onverantwoordelijk en immoreel’

In een paginagrote advertentie in de NZ Herald roept de Health Coalition Aotearoa de nieuwe regering van Nieuw-Zeeland op om haar standpunt over het ongedaan maken van een leeftijdsgeboden tabaksverbod te herzien. Sinds 2011 doet de Nieuw-Zeelandse regering er alles aan om in 2025 een rookvrije generatie te hebben. Daar is sprake van als in 2025 minder dan 5 procent van de Nieuw-Zeelanders nog rookt, en het belangrijkste wapenfeit om dat doel te behalen was een leeftijdsgebonden tabaksverbod waardoor er aan niemand die vanaf 2008 geboren is, nog tabaksproducten verkocht mogen worden. Maar de nieuwe rechtse regering wil de accijnsinkomsten van tabaksproducten niet missen en heeft daarom het leeftijdsgebonden tabaksverbod in de ijskast gezet en kiest daarmee voor de korte termijn in plaats van de lange.

“Wij vinden dit niet alleen onverantwoordelijk, maar ook immoreel”, schrijft de Health Coalition Aotearoa. Ieder jaar overlijden er tussen de 4.000 en 5.000 Nieuw-Zeelanders voortijdig doordat ze verslaafd zijn geraakt aan tabaksproducten of omdat ze mee hebben gerookt met anderen. “Daardoor liggen onze ziekenhuizen en klinieken vol met mensen met te voorkomen kankers, hart- en vaatziekten en andere ziekten die voortkomen uit tabaksgebruik”, schrijft de coalitie. Door extra antirookmaatregelen nemen die ziekten af en draait de overheid niet meer op voor de kosten van de behandeling daarvan. Dat komt neer op 1,3 miljard Nieuw-Zeelandse dollar (740 miljoen euro). Veel meer dan de inkomsten uit tabaksaccijns.

Jongeren in de leeftijd van 16 tot 29 jaar zijn ondertussen ook vóór meer antirookmaatregelen. Uit onderzoek van de Universiteit van Otago blijkt dat 79 procent van deze jongeren achter de rookvrije generatie staat. Ook vindt 78 procent van hen dat het aantal verkooppunten drastisch verminderd moet worden en vindt 68 procent dat tabaksfabrikanten verplicht moeten worden om nicotine uit tabaksproducten te halen.

De nieuwe regering kan op meer kritiek rekenen. Volgens parlementariër Rachel Boyack (Labour) is er zelfs een verband tussen de beslissing van de regering en het feit dat Chris Bishop, een van de ministers, als lobbyist voor de tabaksindustrie heeft gewerkt. Hoewel daar geen hard bewijs voor is, vindt Boyack het aannemelijk dat de voormalige werkkring van een minister van invloed kan zijn op zijn gedachtegoed en de normen en waarden die hij uitdraagt.

De regering heeft in ieder geval in de verantwoording van haar beslissing gezegd dat meegeteld heeft dat een leeftijdsgeboden rookverbod de illegale tabakshandel zal bevorderen, een ongefundeerd argument waarmee de tabaksindustrie sinds jaar en dag schermt om antirookmaatregelen tegen te houden.
Lees meer bij de NZ Herald

Tabakslobby strijdt tegen Brits leeftijdsgebonden tabaksverbod

Rishi Sunak, de premier van het Verenigd Koninkrijk, wil een leeftijdsgebonden tabaksverbod invoeren, zodat er aan niemand die vanaf 2009 geboren is nog tabak verkocht mag worden. Sunak wil zo een rookvrije generatie invoeren en het aantal Britse rokers drastisch terugbrengen. Uit onderzoek blijkt nu dat de tabaksindustrie er alles aan doet om dat verbod af te zwakken. Tabakslobbyisten proberen, in plaats van dit leeftijdsgebonden verbod, op tafel te krijgen dat de minimumleeftijd voor de aankoop van tabak van 18 naar 21 jaar opgehoogd zal worden. Het feit dat voorloper Nieuw-Zeeland afziet van het voorgenomen leeftijdsgebonden tabaksverbod, wordt in Groot-Brittannië door lobbyisten ingezet om het ook daar van tafel te krijgen.

De industrie lobbyt nu bij verschillende parlementariërs, zodat die tegen het plan van Sunak in het geweer komen. Het zou gaan om Sir Graham Brady, Craig Mackinlay en Mark Menzies. Alle drie hebben banden met de tabaksindustrie, zitten rondetafelgesprekken voor die door de industrie zijn gesponsord, of zijn verbonden aan door de industrie gefinancierde denktanks.

In het verleden schaarde de tabaksindustrie zich vaker achter een verhoging van de leeftijdsgrens voor de aankoop van tabak, in de wetenschap dat de handhaving daarvan doorgaans weinig voorstelt. In Nederland pleitte de tabakslobby in 2012 voor een verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar, wat in 2014 ook is doorgevoerd. Sindsdien blijkt stelselmatig dat de handhaving niets voorstelt.
Lees meer bij inews 

Ieren staan achter leeftijdsgebonden tabaksverbod

Ierland wil in 2025 een rookvrije generatie hebben bewerkstelligd, maar dat doel gaat de overheid niet halen als het geen extra maatregelen neemt. De Ierse bevolking steunt de invoering van en leeftijdsgebonden tabaksverbod. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos onder meer dan 1.000 volwassenen. Van hen zegt drie op de vier dat ze voor het geleidelijk uitfaseren van de verkoop van tabaksproducten zijn. Ook zegt 76 procent van de 18-24-jarigen daarvoor te zijn. Uit een apart onderzoek van de Ierse hartstichting blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden voor een verbod op zoete smaakjes in tabaksproducten is, voor de invoering van plain packaging en voor het ophogen van de tabaksleeftijd van 18 naar 21 jaar.
Lees meer bij The Independent

Kosten milieuschade sigarettenfilters 26 mld. per jaar

Jaarlijks gaat er 25,7 miljard dollar (omgerekend 23,8 miljard euro) verloren aan afvalverwerking en schade aan het zeemilieu door plastic sigarettenfilters. Dat blijkt uit onderzoek van het Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) te Bangkok en Global Public Policy te Manilla, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Tobacco Control. De helft van al het zwerfvuil bestaat uit peuken. De weggegooide sigarettenfilters bevatten plastics en zijn sterk milieuvervuilend. In Nederland concludeerde CE Delft dat alleen een totaalverbod op de filters dit probleem kan oplossen. Deborah Sy, hoofdauteur van het GGTC-onderzoek, zegt dat nu de kosten van afvalverwerking en milieuschade in kaart zijn gebracht (naar schatting 186 miljard dollar over een periode van 10 jaar), landen kunnen overwegen de tabaksindustrie verantwoordelijk te maken voor het meebetalen. In Europa moeten tabaksfabrikanten al gaan meebetalen aan de opruimkosten van zwerfafval.
Lees meer in Tobacco Control

tags:  tabaksverbod | wegwerp-vapes | milieuvervuiling | verkoopverbod | sigarettenfilters | rookvrije generatie | tabakslobby | onderzoek