line
tabakslobby heeft stevige greep op duitse politiek-1

Tabakslobby heeft stevige greep op Duitse politiek

donderdag 30 november 2023

In vergelijking met veel andere landen heeft de tabaksindustrie in Duitsland nog steeds grote invloed op het preventiebeleid. Sterker nog, die invloed neemt alleen maar toe. Dat blijkt uit de jaarlijkse Tobacco Lobby Index van het Duitse kankeronderzoekscentrum DKFZ.

Door de webredactie

De maatregelen van Duitsland tegen de invloed van de tabaksindustrie op het gezondheidsbeleid zijn verre van toereikend. Dit blijkt uit de derde Tobacco Lobby Index, waarover het Duitse kankeronderzoekscentrum DKFZ medio november een artikel publiceerde. De score van Duitsland is zelfs nog verslechterd in vergelijking met voorgaande jaren, Duitsland staat nu op de 67e plaats in de ranglijst van 90 onderzochte landen, waarin Nederland op de 4e plaats staat na Brunei, Nieuw-Zeeland en Frankrijk.

127.000 tabaksdoden per jaar

Elk jaar sterven in Duitsland ongeveer 127.000 mensen als gevolg van tabaksgebruik. Cruciale maatregelen om dat tegen te gaan blijven achterwege, zoals verhoging van de tabaksaccijnzen, een reclameverbod en terugdringing van de beschikbaarheid van tabaksproducten. “De regering toont geen bereidheid om de invloed van de tabaksindustrie terug te dringen. En zo de bevolking te beschermen tegen de schadelijke producten en praktijken van de tabaksindustrie”, zegt Laura Graen. Zij is hoofdauteur van de Tobacco Lobby Index en medewerker van de Cancer Prevention Unit van het DKFZ.

Volgens haar is de laksheid van de Duitse overheid in strijd met internationale overeenkomsten. “In 2004 heeft Duitsland al het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie geratificeerd. Dat verdrag stelt dat beslissingen op het gebied van gezondheidsbeleid worden beschermd tegen de invloed van de tabaksindustrie.”

Zeker 90 lobbyisten actief

Op 40 pagina’s laat de Tobacco Lobby Index zien hoe en in welke mate de tabaksindustrie invloed uitoefent op politieke besluitvormers in Duitsland, variërend van ministeries tot aan de president. Minstens 90 lobbyisten en een budget van ruim 6 miljoen euro per jaar stellen de tabaksindustrie in staat zich volop te mengen in de besluitvorming. Duitsland heeft geen gedragscode die normen stelt voor overheidsfunctionarissen in hun interacties met de tabaksindustrie. Contacten met de tabaksindustrie zijn grotendeels ondoorzichtig, de sponsoring van politieke partijen en openbare instellingen door de tabaksindustrie is nog steeds toegestaan.

Strategie voor een tabaksvrij Duitsland

Kankeronderzoekscentrum DKFZ stelt dat het hoog tijd is voor de Duitse regering om een alomvattende nationale tabaksontmoedigingsstrategie aan te nemen, met als doel een tabaksvrij Duitsland in 2040. Er is al een concept beschikbaar voor een pakket aan maatregelen. In 2021 ontwikkelde een werkgroep van deskundigen uit de academische wereld en maatschappelijke organisaties de strategie voor een tabaksvrij Duitsland in 2040. Deze wordt ondersteund door meer dan vijftig gezondheids- en maatschappelijke organisaties.

Lees meer over de invloed van de tabaksindustrie in Duitsland 2023 in het volledige rapport van DKFZ.

-----------------------------------------------------------------------------

DKFZ

Met meer dan 3.000 medewerkers is het Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) het grootste biomedische onderzoeksinstituut in Duitsland. Wetenschappers van het DKFZ onderzoeken hoe kanker zich ontwikkelt, registreren risicofactoren en zoeken naar nieuwe strategieën om te voorkomen dat mensen kanker krijgen. Ze ontwikkelen nieuwe methoden die kunnen worden gebruikt om tumoren nauwkeuriger te diagnosticeren en kankerpatiënten succesvoller te behandelen. Maar aangezien 30 procent van de kankersterfte in Duitsland is toe te schrijven aan tabaksgebruik propageert het instituut ook preventiemaatregelen.

-----------------------------------------------------------------------------

tags:  FCTC-verdrag | kankerbestrijding | Duitsland | politiek | tabakslobby