line
greenwashing works-1

Hoe Philip Morris een betere ESG-score krijgt dan Tesla

woensdag 05 juli 2023

Om aan te geven welke beursgenoteerde bedrijven sociaal, milieuvriendelijk en maatschappelijk betrokken zijn, is de ESG-score ingevoerd. Maar hoe kan het dat tabaksfabrikanten hoger scoren dan de elektrische auto’s van Tesla, terwijl tabak jaarlijks 8 miljoen mensenlevens kost?

Door de webredactie

Investeerders die hun geld willen spenderen aan aandelen van bedrijven die het beste met de wereld voorhebben, kunnen kijken naar hun ESG-score. ESG staat voor Environmental, Social and Governance efforts en een score van 50 of lager wordt als ‘slecht’ gezien en alles boven de 70 is ‘zeer goed’ (het maximale aantal is 100 punten). De score is er ook om bedrijven aan te moedigen om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming, de sociale omstandigheden van werknemers en toeleveranciers, het tegengaan van kinderarbeid en meer.

Maar hoe kan het dan dat Tesla, dat milieuvriendelijke elektrische auto’s produceert, bij S&P Global een score van 37 krijgt, terwijl tabaksproducenten Philip Morris 84 en British American Tobacco 88 scoren? Hoe kan een tabaksbedrijf dat met zijn producten bijdraagt aan meer dan 8 miljoen jaarlijkse doden en ook aan extreme milieuschade, door zowel de teelt van tabak als de verontreiniging van weggegooide peuken, volgens de ESG-score een ethisch juistere investering zijn dan die in voertuigen die het milieu minder belasten dan benzineauto’s? Elon Musk, de CEO van Tesla, noemde de ESG-score daarom op Twitter ‘de duivel’.

Bedrijfsstructuur en goede doelen-programma’s

De truc zit hem volgens de Daily Mail in waarnaar gekeken wordt bij de verschillende bedrijven. Blijkbaar telt het product dat ze produceren niet per se mee, maar wordt er naar de structuur van het bedrijf gekeken: is er diversiteit in de raad van bestuur? Draagt het bedrijf bij aan milieuprogramma’s om de CO2-uitstoot te verminderen? Is er inclusiviteitstraining op de werkvloer? Wordt er geld uitgegeven aan goede doelen? Tesla scoorde 60 punten op de milieuschaal, maar 20 op het sociale gedeelte en 34 op het governance-gedeelte, waardoor de totale score laag uitviel. Philip Morris scoorde 84 op het sociale gedeelte en 83 op governance.

Greenwashing ondermijnt de ESG-score

Volgens Yahoo Finance zijn de hoge ESG-scores van tabaksfabrikanten het gevolg van ‘greenwashing’: doen alsof je milieubewust bent door bepaalde programma’s te promoten, terwijl het tegendeel waar is. Greenwashing is volgens de Wereldgezondheidorganisatie een methode die de tabaksindustrie gebruikt om haar imago op te poetsen. Een recent voorbeeld van greenwashing is bijvoorbeeld de sponsoring door Philip Morris van de Litterati-app. Met deze app kunnen opruimers van zwerfafval foto’s delen van afval en waar ze dat ze vinden, maar Philip Morris gebruikt de app ook om allerlei gegevens te verzamelen.

ESG-score valt niet serieus te nemen

Het zijn dit soort acties die ervoor zorgen dat een bedrijf als Philip Morris, dat miljarden verdient aan producten die zeer verslavend en kankerverwekkend zijn (ook de alternatieve producten die het pusht om zogezegd een rookvrije toekomst te bewerkstelligen, bevatten rook én stoffen die verslavend en schadelijk zijn), kan doen alsof het het beste met de wereld voorheeft. De vertaling naar een hoge ESG-score laat zien dat die score de verkeerde dingen meet om daadwerkelijk weer te kunnen geven of een investering in een bedrijf ethisch verantwoord is.

tags:  greenwashing | milieuvervuiling | ESG | Litterati | peuken | beurs | tabaksaandeel | tabaksindustrie