line
eu commissie niet transparant over contact tabaksindustrie-1

EU Commissie nog steeds niet transparant over contacten met de tabakslobby

donderdag 20 april 2023

De Europese Ombudsman heeft de Europese Commissie berispt, omdat deze niet transparant is over haar interacties met tabakslobbyisten. Het dagelijks bestuur van de EU is al eerder voor dit wanbeleid op de vingers getikt, maar er verandert niets, stelt de Ombudsman.

Door de webredactie

Uit onderzoek van de Europese Ombudsman, Emily O’Reilly, blijkt dat de Europese Commissie niet alle ontmoetingen in 2020 en 2021 met vertegenwoordigers van de tabaksindustrie op eigen initiatief openbaar heeft geregistreerd. De Europese Commissie bestaat uit verschillende directoraten-generaal (DG’s), een soort ministeries. De DG’s voor belastingen, handel, interne markt, landbouw, transport, milieu, klimaatactie en het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) hebben bijeenkomsten met hoge functionarissen en commissarissen in openbare registraties gemeld, maar ontmoetingen met lagere functionarissen zijn niet publiek gemaakt. En zo gaat het al jaren, aldus O’Reilly: “De omgang met de tabakslobby is niet veranderd sinds het laatste onderzoek van de Ombudsman in 2016.”

Ombudsman eist verklaring

Uit het onderzoek van de Ombudsman blijkt ook dat de commissie niet van alle ontmoetingen in 2020  en 2021 notulen bijhield. O’Reilly vraagt zich daarom af “hoe de commissie het publiek kan geruststellen dat haar interacties met tabakslobbyisten niet het volksgezondheidsbeleid ondermijnen”, aangezien er geen notulen zijn die vastleggen “wat er eigenlijk gebeurde tijdens deze ontmoetingen.” De Ombudsman eist dan ook een verklaring van de commissie over de noodzaak van de contacten met tabakslobbyisten.

Alleen DG Sante registreert proactief

Het directoraat-generaal voor gezondheid (DG SANTE) is het enige departement dat wel proactief alle registraties van ontmoetingen met de tabaksindustrie openbaar vastlegt, ongeacht de positie van de functionaris. Dat was ook al zo in 2016. Ook toen werd de EC door de Ombudsman beschuldigd van wanbeleid, omdat de commissie weigerde DG SANTE’s correcte aanpak in alle departementen toe te passen.

In 2004 heeft de EU het internationale Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO-FCTC) ondertekend. Artikel 5.3 van dat verdrag verplicht de EU om interacties met de tabaksindustrie te beperken, alleen contacten te hebben die voor de regulering strikt noodzakelijk zijn en er transparant over te zijn.

tags:  Transparantieregister | FCTC-verdrag | Ombudsman | Europese Commissie | tabakslobby | EU