line
rookprevalentie-1

Tobacco Atlas: Totaal aantal rokers daalt, maar stijgt onder tieners

dinsdag 31 mei 2022

Voor het eerst daalt wereldwijd het aantal rokers. Dat blijkt uit de nieuwe editie van The Tobacco Atlas. Mondiaal is het totaal aantal rokers met 3 procent afgenomen, maar er is ook slecht nieuws: onder tieners is tabaksgebruik gestegen.

Door de webredactie

Tussen 2007 en 2019 is het aantal rokers wereldwijd met 3 procent afgenomen van 22,7 naar 19,6 procent. Dat blijkt uit de nieuwe, zevende editie van The Tobacco Atlas, het resultaat van een samenwerking tussen Vital Strategies, een stichting die zich richt op het verbeteren van de volksgezondheid, en Tobacconomics van de University of Illinois in Chicago, waarmee de omvang van de tabaksepidemie in kaart wordt gebracht.

Voor het eerst is er sprake van een afname. Dat betekent nog wel dat er 1,3 miljard rokers (en 200 miljoen gebruikers van alternatieve tabaksproducten) op aarde zijn, die tezamen jaarlijks 5 biljoen (5.000.000.000.000) sigaretten opsteken. Roken is daardoor nog altijd een van de grootste oorzaken van vroegtijdig overlijden. De cijfers die daarbij horen zijn enorm: er overlijden elk jaar 8 miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik en dat levert een kostenplaatje van 2 biljoen dollar op aan economische schade.

Meer strenge antirookmaatregelen

Dat er sprake is van een afname van het aantal rokers komt doordat er wereldwijd verdergaande antirookmaatregelen zijn ingevoerd, vooral in rijkere landen. In landen waar een accijnsverhoging is ingevoerd, is het aantal rokers bijvoorbeeld gedaald.

Wel valt op dat armere landen achterblijven bij het tegengaan van roken. Daar gelden over het algemeen minder strenge tabaksregels en voert de industrie een sterke lobby om die tegen te houden. Ook wordt er flink op marketing ingezet om zo veel mogelijk mensen aan het roken te krijgen.

Toename rokende jongeren

Ook wijst de Atlas op een ontwikkeling die zorgelijk is, want onder rokende jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar is er sprake van een toename in maar liefst 63 van de 135 onderzochte landen. In totaal zijn er 50 miljoen gebruikers van (alternatieve) tabaksproducten in deze leeftijdscategorie (zowel jongens als meisjes). In landen als Haïti en Mauritanië is het aantal rokende meisjes inmiddels groter dan het aantal rokende volwassen vrouwen.

Oproep tot actie

“Voor het eerst in de geschiedenis daalde het aantal rokers wereldwijd van 22,6 procent in 2007 tot 19,6 procent in 2019”, zei Jeffrey Drope, onderzoeks-professor aan de universiteit van Illinois, bij de lancering van de nieuwe editie van de The Tobacco Atlas. “Maar ongelijke implementatie van tabaksbestrijdingsmaatregelen betekent dat rijkere landen profiteren van de economische en gezondheidsvoordelen van sterke tabaksbestrijding, terwijl de industrie nog steeds jaagt op opkomende economieën op manieren die een generatie of langer schade zullen toebrengen. De tabaksindustrie is een reliek waarvan de groei nog steeds afhangt van het afhankelijk maken van kinderen aan een van de meest verslavende en schadelijke consumentenproducten die ooit zijn uitgevonden. Er is een dringende en aanhoudende inspanning nodig om deze schadelijke industrie en haar producten agressief te reguleren, om het einde van sigaretten als massaconsumentenproduct te versnellen, honderden miljoenen levens te redden en economische groei te stimuleren.”

tags:  Tobacco Atlas | jeugdrokers | volksgezondheid | tabaksdoden | ontwikkelingslanden | accijnsverhoging | tabaksindustrie