line
geen rookverbod op terrassen-1

Horeca talmt met rookvrij terras, Blokhuis laat beslissing aan nieuw kabinet

vrijdag 16 juli 2021

Uit een brief die staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat Koninklijke Horeca Nederland haar eerdere voornemen om zich in te zetten voor rookvrije terrassen heeft laten varen, met als reden de coronacrisis. Blokhuis wil een eventueel verbod op roken op terrassen doorschuiven naar een nieuw kabinet.

Door de webredactie

Toen staatssecretaris Blokhuis (VWS) de Tweede Kamer informeerde over het Nationaal Preventieakkoord dat hij in 2018 sloot met allerlei maatschappelijke partijen, merkte hij daarin op dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de branchevereniging van de horeca, het rookvrije terras zou gaan stimuleren. Ze zou goede voorbeelden delen en horecaondernemers tips en tools aanreiken hoe ze hun terrassen helemaal of gedeeltelijk rookvrij konden maken.

Nu, drie jaar later, hangt de vlag er bij KHN heel anders bij, zo blijkt uit een brief van de staatssecretaris aan de Kamer. In 2018 en 2019 ging KHN nog volgens afspraak aan de slag, maar in een reactie aan Blokhuis zegt KHN dat ze in 2020 en 2021 in verband met “de enorme economische impact van de coronacrisis op de horecasector (de meeste bedrijven zijn door corona-maatregelen 9,5 maand gesloten geweest) geen inzet meer heeft gepleegd op de rookvrije terrassen. Daarnaast zegt KHN dat zij vindt dat iedereen, ook rokers, welkom moet kunnen zijn in de horeca en dat de wet horecaondernemers ruimte moet geven om rokers op het terras te kunnen faciliteren.” In plaats van een strategie om roken op terrassen terug te dringen, zou de overheid nu roken op terrassen volgens KHN juist mogelijk moeten maken. Daarbij noemt KHN eventuele wetgeving om roken terug te dringen op de terrassen ‘zeer ongelukkig’ en draagt daar het economisch herstel van de sector voor aan.

Draagvlak bevolking

KHN heeft de 9,5 maanden dat de horeca dicht was duidelijk niet als kans gezien om haar leden versneld over de rookvrije terrassen na te laten denken, zodat die er bij heropening zouden zijn. En dat terwijl onder de Nederlandse bevolking, zo haalt Blokhuis aan in zijn brief aan de Kamer, wel genoeg draagvlak is. Volgens een enquête van EenVandaag was in 2013 nog maar 28 procent van de Nederlanders voor een rookvrij terras, terwijl dat in 2019 naar 51 procent was gestegen. Onder niet-rokers is tweederde voor een rookvrij terras. Ook blijkt dat zeven op de tien ouders een plek op een terras zoeken waar niet gerookt wordt als hun kind erbij is. Horeca die een rookvrij terras aanbieden kunnen dus op meer klandizie van ouders met kinderen rekenen.

Ook blijkt uit een inventarisatie van Clean Air Nederland (CAN) op haar website dat er steeds meer rookvrije terrassen bij komen. Horecaondernemers zijn dus zelf vrijwillig al aan de slag gegaan. In 2018 registreerde CAN 39 (gedeeltelijk) rookvrije terrassen en inmiddels zijn dat er 180.

Aanpassing Tabakswet

Blokhuis merkt op dat het mogelijk is om een rookverbod op terrassen in te stellen. Daarvoor zou de Tabakswet gewijzigd moeten worden, waarna de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de wet kan handhaven door controles uit te voeren en boetes op te leggen als horecaondernemers in overtreding zijn. Blokhuis wijst naar andere landen zoals Zweden, de Verenigde Staten en Australië, waar al zo’n rookverbod geldt. In het Verenigd Koninkrijk geldt zo’n rookverbod in sommige regio’s, Spanje bereidt op dit moment een wetswijziging voor om ook zo’n verbod in te stellen en in Frankrijk is met steun van het ministerie van Volksgezondheid de app Ma terrasse sans tabac opgezet, waarop mensen naar een rookvrij terras kunnen zoeken.

Of Nederland daadwerkelijk een rookverbod voor terrassen gaat krijgen is nog niet duidelijk. Blokhuis schuift het instellen ervan door naar een volgend kabinet.

tags:  terrassen | KHN | Preventieakkoord | rookvrij | Tabakswet | staatssecretaris | nvwa | draagvlak