line
nz vindt niks van lobby vno-1

Zorgverzekeraars geven VNO-NCW alle ruimte om te lobbyen voor tabaksindustrie

dinsdag 27 oktober 2020

Zorgverzekeraars Nederland laat VNO-NCW ongemoeid haar gang gaan als lobbyist voor de tabaksindustrie. Terwijl tabakspreventie juist een van hun kerntaken zou moeten zijn. Zorgverzekeraars Nederland (ZN), lid van VNO-NCW, weigert gehoor te geven aan de oproep het lobbywerk van VNO-NCW voor de tabaksindustrie te veroordelen. Anders dan zijn voorganger André Rouvoet, houdt ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg zich op de vlakte.

Door de webredactie

Werkgeversorganisatie VNO-NCW lobbyt in Den Haag voor de tabaksindustrie en dwarsboomt daarmee het tabaksontmoedigingsbeleid van de overheid. Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de brancheorganisatie van Nederlandse zorgverzekeraars heeft daar geen moeite mee, zo blijkt uit een reactie op vragen hierover van TabakNee.

Dat is om twee redenen opvallend, want ten eerste hebben zorgverzekeraars tabakspreventie eindelijk in het vizier gekregen en gezien dat ze daar een taak in hebben. En ten tweede sprak ZN-voorzitter André Rouvoet zich een aantal jaren geleden nog scherp uit tegen de lobby van VNO-NCW voor de tabaksindustrie. Hij schreef in 2013 aan TabakNee: “Zorgverzekeraars ondersteunen tal van programma’s en acties tegen het roken. Lobby voor de tabaksindustrie (om antirookmaatregelen tegen te houden) vinden zij dan ook ongewenst. Zorgverzekeraars Nederland neemt dan ook nadrukkelijk afstand van de lijn van VNO-NCW op dit punt en zal dit standpunt ook overbrengen aan het bestuur van VNO-NCW.” Rouvoet nam in februari afscheid van ZN. Zijn opvolger, Dirk Jan van den Berg, vond het dit keer niet nodig zelf te reageren en liet de beantwoording van vragen van TabakNee aan een woordvoerder over.

Succesvolle lobby van VNO-NCW

Recent onthulde de The Investigative Desk dat werkgeversvereniging VNO-NCW in Den Haag met succes lobbyde voor de tabaksindustrie om de tabaksparagraaf in het Nationaal Preventieakkoord af te zwakken. In een op Follow The Money gepubliceerd artikel werd aangetoond hoe VNO-NCW via de VVD verschillende maatregelen in het Preventieakkoord wist aan te passen. Zo werd vastgelegd dat voor iedere accijnsverhoging na 2020 eerst moet worden geëvalueerd welke effecten de vorige verhoging heeft gehad. Verder is de uitzondering op het uitstalverbod van tabak uitgebreid met 150 bestaande kleine zaken met meer dan 75 procent omzet uit tabaksproducten en zijn neutrale verpakkingen voor e-sigaretten en sigaren op de lange baan geschoven.

Oproep aan de medische wereld

Vorige week liet René Medema, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek zijn ongenoegen hierover blijken. “Het is ontluisterend te zien dat de hindermacht van de tabaksindustrie achter de schermen toch weer heeft kunnen toeslaan. Daar ben ik echt van geschrokken”, zei hij tegen TabakNee. Hij roept de medische wereld, die via haar brancheverenigingen ook bij VNO-NCW is aangesloten, op hiertegen te protesteren bij de werkgeversorganisatie.

Reactie Zorgverzekeraars Nederland

TabakNee vroeg Zorgverzekeraars Nederland of zij gehoor geeft aan deze oproep, maar kreeg daar een ontwijkend antwoord op. ZN had hierover klaarblijkelijk contact met VNO-NCW en liet zich met een kluitje in het riet sturen. De woordvoerder van ZN schrijft:

“VNO-NCW behartigt zo goed mogelijk de belangen van al haar leden, soms in verschillende samenstellingen. Hierbij onze reactie op de inspanningen van de werkgeversorganisatie op verschillende terreinen op het gebied van preventie:

- Preventieakkoord: Navraag bij VNO-NCW leert dat zij niet aan tafel zaten bij de rooktafel van het preventie-akkoord. Zie hier hun reactie op het preventie-akkoord. Zij maakten destijds een punt over de uitvoerbaarheid van een uitstalverbod voor e-sigaretten voor kleine winkeliers en de bijbehorende investeringskosten.
- Vitaliteitsprogramma’s: VNO-NCW vraagt verder, in samenwerking met overheden en tal van maatschappelijke partners, in diverse vitaliteitsprogramma’s gericht op ondernemers (zoals het nieuwe vitaalbedrijf.info met de bijbehorende scans of het programma Thuiswerken is Topsport) actief aandacht voor de gevaren van roken en ander gedrag dat de vitaliteit en gezondheid schaadt. Via die programma’s proberen VNO-NCW en MKB-Nederland werkgevers juist extra bewust te maken van het belang van vitaliteit en een gezonde leefstijl met voldoende beweging, gezonde voeding. Hierbij wordt door de werkgevers(organisaties) actief gewezen op de gevaren van alcohol, tabak en drugsgebruik en dergelijke. Zorgverzekeraars Nederland is blij met deze programma’s, die in lijn zijn met onze inspanningen voor preventie en gezondheidsbeleid.
- Goede visie: Ook in de nieuwe publicaties over zorg en vitaliteit van VNO-NCW (zie hier) en de SER (waarin VNO-NCW een belangrijke positie inneemt) wordt veelvuldig gewezen op de gevaren van roken en hoe werkgevers hun werknemers kunnen helpen met stoppen met roken via programma’s, gedragsinterventies, etc.”

Arrogantie

Op de vraag of ZN vindt dat VNO-NCW door kan gaan met lobbyen voor de tabaksindustrie wilde de woordvoerder niet ingaan, noch op de vraag of ZN VNO-NCW hierop zal aanspreken. Een groot verschil met het ferme standpunt van toenmalig ZN-voorzitter Rouvoet, die zonder omhaal dit lobbywerk van de werkgeversorganisatie veroordeelde. Zijn opvolger, Dirk Jan van den Berg, zou daar een voorbeeld aan moeten nemen.
De arrogantie van VNO-NCW is ondertussen zo groot, dat zij zich niets aantrekt van haar leden, die heel anders denken over het tabaksprobleem, en ongestoord haar gang blijft gaan met het promoten van een dodelijke industrie.

Dit is het tweede deel in een serie over de tabakslobby van VNO-NCW. 
Lees ook deel 1.

tags:  Zorgverzekeraars Nederland | VNO-NCW | Preventieakkoord | tabakslobby | tabaksontmoediging