line
smaakjes verboden-1

Blokhuis stelt verbod in op lekkere smaakjes bij e-sigaretten

donderdag 25 juni 2020

Staatssecretaris Blokhuis vindt dat een rookvrije generatie ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn. Hij stelt daarom een verbod in op lekkere smaakjes bij e-sigaretten. Alleen tabakssmaken mogen nog verkocht worden. Wanneer het verbod ingaat is nog onbekend.

Door de webredactie

Zo’n zeventig organisaties hebben meegepraat aan de ‘thematafel Roken’ om tot maatregelen te komen die zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord dat november 2018 is gepresenteerd. Uit nieuwe overlegrondes aan die thematafel is gebleken dat er brede steun is voor het gelijktrekken van regels voor e-sigaretten met de regels voor gewone sigaretten. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

Opstapproduct

Blokhuis verwijst naar de factsheet over e-sigaretten van het Trimbos-instituut die in mei is gepubliceerd. “Trimbos concludeert dat de Nederlandse volksgezondheid het meest gebaat is bij ontmoediging van het gebruik van e-sigaretten en het beperken van het gebruik hiervan tot de groep rokers die het echt niet lukt om te stoppen met bewezen effectieve hulpmiddelen,” schrijft Blokhuis. “Ook komen er steeds meer aanwijzingen dat de e-sigaret een opstapproduct is naar tabak en uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de veelal zoete smaakjes het product aantrekkelijk maakt voor jongeren.”

Daarom vindt Blokhuis dat de aantrekkelijkheid van e-sigaretten verder moeten worden ingeperkt. “Om deze reden worden alle smaakjes van e-sigaretten behalve tabakssmaken verboden.” Blokhuis maakt een uitzondering voor tabakssmaken zodat rokers die e-sigaretten als uiterste stoppoging gebruiken, niet ontmoedigd worden.

Onacceptabel

De Esigbond, de brancheorganisatie van e-sigaretverkopers, is niet blij met het voorstel van Blokhuis. “Dit werkt averechts. Als je smaakjes verbiedt en teruggaat naar de tabakssmaak, dan gaan mensen weer gewone sigaretten roken,” zei voorzitter van de Esigbond Emil ’t Hart tegen Hart van Nederland.

Blokuis ziet dat anders. In een begeleidend persbericht zegt de staatssecretaris: “Er wordt door allerlei organisaties heel hard gewerkt om beginnen met roken moeilijker te maken en stoppen makkelijker. Dat is ook hard nodig want het blijft onacceptabel dat er jaarlijks 20.000 mensen in ons land sterven aan de gevolgen van roken en dagelijks zo’n 75 kinderen beginnen met roken. De nieuwe inzichten bevestigen dat de rookvrije generatie die eraan komt ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn. Voor e-sigaretten met allerlei verleidelijke, exotische smaakjes is daarin geen plaats.”

tags:  smaakjesverbod | ecig | Trimbos | smaakstoffen | volksgezondheid | rookvrije generatie