line
het optimale zorg debat-1

Dappere Dokters roepen op tot zorgdebat met politici, met veel aandacht voor preventie

zondag 07 juni 2020

Een groep huisartsen roept de Eerste en Tweede Kamer op om met hen rond de tafel te gaan zitten om de zorg te optimaliseren naar aanleiding van de coronacrisis. Een van hun punten is dat de overheid meer aan preventie van ziekte moet doen, door bijvoorbeeld tabaksgebruik terug te dringen. Medeondertekenen van de oproep kan tot 10 juni.

Door de webredactie

“De coronacrisis laat ons zien hoe afhankelijk onze gezondheidszorg is van voldoende menskracht – artsen, verpleegkundigen en verzorgenden –, van samenwerking en niet op de laatste plaats van een centrale regie. Deze drie elementen zijn van cruciaal belang voor de zorg,” schrijft een groep huisartsen op de website optimalezorg-dapperedokters.nl in een oproep aan de Eerste en Tweede Kamer om met hen rond de tafel te gaan zitten om de zorg te optimaliseren. De dokters willen graag met de politici spreken “zodat u direct van de werkvloer hoort welke problemen nu opgelost moeten en ook kunnen worden.”

Volgens hen is in het huidige zorgstelsel vaak onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wanneer de regie voert. “Er wordt te veel overgelaten aan de markt, aan lagere overheden als gemeenten en het ‘veld’, zoals onze bewindspersonen dat plegen te noemen. Het blijft daarbij onduidelijk waar de centrale overheid zelf inhoudelijk voor staat.”

Het kan anders

De coronacrisis laat zien dat het anders kan: dat maatschappelijke initiatieven spontaan tot stand zijn gekomen, dat er waardering is voor vitale beroepen en dat een duidelijke regie bij de inhoud en uitvoering van wat moet gebeuren, leidt tot groot draagvlak om dat beleid te volgen. “De overheid blijkt in deze crisis wel degelijk in staat om met vergaande maatregelen de gezondheid van de bevolking te beschermen.”

Zij vinden dat de volksvertegenwoordigers niet langer weg kunnen komen met uitstel van het optimaliseren van de zorg. “Centraal hierbij dient te staan het voorkomen van ziekte, het beschermen van kwetsbare mensen, het behouden van het zorgpersoneel en het terugdringen van medische overbehandeling.”

Verdergaande maatregelen

De Dappere Dokters leggen een aantal maatregelen voor waaronder de noodzaak tot meer centrale sturing, een hogere beloning voor verpleegkundigen en verzorgenden, het voorkomen van overbehandeling en medicaliseren. “Schroom niet om ook andere verdergaande preventieve maatregelen voor de publieke volksgezondheid te nemen, zoals het stoppen van tabaksgebruik, het instellen van de suikertax, van mentale weerbaarheid- en beweegprogramma’s, en het aanpakken van luchtverontreiniging,” schrijven de artsen. Door ervoor te zorgen dat mensen minder risico lopen op gezondheidsschade zal er immers minder zorg verleend hoeven te worden.

Minder rompslomp

Andere voorstellen gaan over minder administratieve taken in de zorg (voor de coronacrisis ging 40 procent van de tijd daaraan op, dat zou gehalveerd moeten worden). “Wij vragen u, als volksvertegenwoordigers, standpunten in te nemen die een nieuw samenhangend beleid bewerkstelligen. Wij vragen u dringend de werkvloer te betrekken bij het beantwoorden van de keuzes waar u voor staat. Een rondetafelgesprek is hiervoor een goede eerste stap.”

De oproep kan tot 10 juni ondertekend worden, door zowel zorgmedewerkers als sympathisanten. Daarna zal hij aan de Eerste en Tweede Kamer worden gestuurd.

tags:  coronacrisis | suikerverslaving | stoppen met roken | zorgdebat | preventie