line
tweede kamer-1

Gaat tabaksbeleid eindelijk op de schop bij behandeling Preventieakkoord?

donderdag 29 augustus 2019

Na een aantal keer uitstel, vergadert de Tweede Kamer dinsdag 3 september over het Preventieakkoord. Tijdens dit debat wordt bepaald hoe het tabaksbeleid er de komende jaren uit gaat zien. Komen er eindelijk stevige maatregelen of laten de fracties weer Gods water over Gods akker lopen? VVD en CDA zouden eens goed naar hun achterban moeten luisteren, die wil in meerderheid dat er stevige antirookmaatregelen genomen worden.

Door Frits van Dam

Stichting Rookpreventie Jeugd heeft keer op keer laten weten welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat kinderen gaan roken. Daarvoor moeten de accijnzen substantieel omhoog, een pakje moet letterlijk onbetaalbaar worden voor kinderen. Daarnaast mag tabak niet meer worden verkocht op iedere hoek van de straat. Belangrijk is welke standpunten VVD en CDA gaan innemen tijdens het debat.

Uit onderzoek van Maurice de Hond valt op te maken dat de achterban van beide coalitiepartijen voor stevige maatregelen is om de jeugd te beschermen. Een ruime meerderheid van de VVD- en CDA-kiezers vindt dat de accijnzen verhoogd moeten worden om roken onder jongeren tegen te gaan, dat tabak alleen nog maar verkocht mag worden in tabaksspeciaalzaken en dat tabak uit de supermarkten moet verdwijnen. We zijn benieuwd of VVD en CDA zich meer aantrekken van hun eigen achterban dan van de tabakslobby.

Hieronder de brief die mr. Kaj Hollemans gisteren namens Stichting Rookpreventie Jeugd aan alle woordvoerders tabak heeft gestuurd:

Geachte woordvoerder preventie, tabaksbeleid,

Op 3 september a.s. vindt het plenaire debat plaats over concrete maatregelen in het kader van het Preventieakkoord. Eerder heb ik u namens de Stichting Rookpreventie Jeugd benaderd naar aanleiding van dit debat en het tabaksontmoedigingsbeleid.

Hierbij vraag ik nogmaals uw aandacht voor het pleidooi van de Stichting Rookpreventie Jeugd om naast het Preventieakkoord een aantal maatregelen in te voeren waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn:

(1) het elk jaar structureel verhogen met 10 procent van de accijns naar minimaal 10 euro per pakje,
(2) het invoeren van een vergunningstelsel om het aantal verkooppunten drastisch terug te dringen,
(3) het invoeren van een tabaksverslavingsfonds,
(4) het verhogen van de leeftijdsgrens voor tabaksverkoop naar 21 jaar.

Stuk voor stuk zijn dit maatregelen die de overheid nu al kan nemen en waarvan is aangetoond dat ze een bijdrage leveren aan het voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Alleen op die manier kunnen op termijn 20.000 doden en honderdduizenden zieken per jaar worden voorkomen.

Vooral het voorstel tot het invoeren van een vergunningstelsel voor de verkoop van tabak krijgt de laatste tijd steeds meer steun. De Stichting Rookpreventie Jeugd pleit er al langer voor dat sigaretten niet meer op elke straathoek te koop zijn. Met de invoering van een vergunningstelsel kan dat doel worden bereikt. Uit onderzoek blijkt immers dat de invoering van een vergunningstelsel leidt tot een drastische afname van het aantal verkooppunten van tabak.

met vriendelijke groet,

mr. Kaj Hollemans
KH Legal Advice

tags:  Tweede Kamer | vergunningstelsel | tabaksverslavingsfonds | Preventieakkoord | tabaksdoden | accijns, tabak | leeftijdsgrens