line
bedankt voor alle giften-1

Rookpreventie Jeugd ontvangt tot nu toe 220.000 euro aan giften

donderdag 08 augustus 2019

Nadat het KWF eind 2018 haar financiële bijdrage aan de SRJP stopzette, moest de stichting andere manieren vinden om haar werk te financieren. Crowdfunding en publiciteit hielpen.

Door Rob Giebels

Eind 2018 stopte KWF Kankerbestrijding haar financiële bijdrage aan Stichting Rookpreventie Jeugd (SRPJ), zodat de stichting gedwongen werd haar werk op een andere manier te financieren. Dat is met de inzet van crowdfunding boven verwachting goed gelukt, mede dankzij de publicitaire aandacht veroorzaakt door de actie van het KWF en de beslissing van Alliantie Nederland Rookvrij om SRPJ uit de gelederen te stoten. In totaal heeft de stichting van particulieren en organisaties samen tot nu toe maar liefst 220.000 euro ontvangen.
Het grootste deel daarvan betreft giften van particulieren, vaak bescheiden en soms heel groot (tot € 10.000 per jaar aan toe!), maar in ieder geval van heel veel mensen: bijna 1.800 donateurs. Daarnaast waren er organisaties die ons in de eerste helft van 2019 ondersteunden met substantiële bedragen:
€ 70.000 van de VriendenLoterij
€ 10.000 van het Rode Kruis Ziekenhuis
€ 10.000 van Coöperatie VGZ, zorgverzekeraar
€ 5.000 van de LHV-kring AA
€ 10.000 van Ksyos

Goed besteed

Het geld zal voornamelijk besteed worden aan de website tabaknee.nl, voor de vergoedingen voor de journalisten en het beheer van de site. Het jaarverslag over 2018 van TabakNee vindt u hier
Daarnaast is het geld bestemd voor advocaten, ten behoeve van de diverse procedures die SRJP in 2019 voert tegen de Staat om te voorkomen dat de tabaksindustrie het beleid van de overheid blijft beïnvloeden. TabakNee berichtte eerder over de actuele stand van zaken van deze procedures.
Verder besteedt SRPJ geld aan mensen die haar adviseren in haar strijd om de overheid te bewegen meer te doen om te voorkomen dat de jeugd verslaafd raakt aan tabak. Zo probeert SRPJ het Preventieakkoord aan te scherpen – dat we nu veel te slap vinden – en wil zij een strenge herziening bereiken van de EU-tabaksproductenrichtlijn in 2021. Op de website stichtingrookpreventiejeugd.nl staan de financiële jaarverslagen tot en met 2018.

Rob Giebels is penningmeester van Stichting Rookpreventie Jeugd.

tags:  alliantie | crowdfunding | Preventieakkoord | SRPJ | KWF | tabaksproductenrichtlijn | rechtszaak