line
4--lobby in de politiek-1

Dossier ‘De tabakslobby in Nederland’, deel 4

woensdag 13 maart 2019

Hoe steekt de sigarettenlobby in elkaar, welke strategie hanteert zij en wat doet de overheid hiertegen? Vandaag deel 4 van dossier ‘De tabakslobby in Nederland’: hoe wordt er gelobbyd in de politiek en bij de overheid?

Door de webredactie

De houding van de overheid is nogal gespleten als het om tabak gaat. Waarom is dat? In dit hoofdstuk krijgt u daar antwoord op. Op grond van het internationale antirookverdrag FCTC is de tabaksindustrie niet meer welkom bij de overheid en moeten de ministeries de documenten over hun contacten met de tabaksindustrie online zetten in een transparantieregister. Hoe staat het daarmee?
Ook leest u over de lobby voor tabaksbelangen in gemeenteraden en in de Eerste Kamer, en rijst de spannende vraag: was de ‘tabakstafel’ van het Nationaal Preventieakkoord heus tabaksbelangenvrij? Uiteraard komt de VVD in dit hoofdstuk voorbij, de partij die altijd in de bres springt voor de tabaksindustrie en tekeergaat tegen accijnsverhoging. Ten slotte, waarom zijn oud-politici geliefd bij de tabaksindustrie en wie hebben zich voor het lobbykarretje laten spannen?

Hier deel 4: Lobby in de politiek en bij de overheid

tags:  politiek | lobbyist van de maand | lobbyist | tabakslobby | tabaksindustrie | tabaksontmoediging