line
bezwaarschrift nvva-1

Bezwaarschrift ingediend tegen weigering NVWA om tabakswet te handhaven

donderdag 25 oktober 2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weigerde bij Besluit van 20 september jl. om op te treden tegen de sjoemelsigaret, de door de tabaksindustrie gemanipuleerde sigaret die veel meer giftige stoffen bevat dan bij wet is toegestaan. De Stichting Rookpreventie Jeugd neemt hiermee geen genoegen en heeft een bezwaarschrift ingediend.

Door de webredactie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vastgesteld dat een roker bij vrijwel alle sigaretten die in Nederland worden verkocht twee tot drie keer zoveel kankerverwekkende teer, verslavende nicotine en koolmonoxide (veroorzaker van hart- en herseninfarcten) binnenkrijgt als krachtens de Tabakswet maximaal is toegestaan. De technische oorzaak daarvoor is dat de rookmachine waarmee de uitstoot van sigaretten wordt gemeten het gedrag van een roker zó slecht weet te simuleren dat deze veel lagere uitstootwaarden 'meet', waardoor vrijwel elke sigaret de wettelijke test zogenaamd glansrijk doorstaat.

Het RIVM onderzocht deze situatie en deed daarbij ook controle-metingen met behulp van apparatuur die echt rokersgedrag zo goed mogelijk benadert. Dat leidt tot een veel realistischer maar slechter beeld en daarom wordt sindsdien in Nederland over sjoemelsigaretten gesproken, want de officiële rookmachine in combinatie met de door de tabaksfabrikanten gemanipuleerde sigaretten geven een vals beeld van wat rokers inhaleren.

Handhavingsverzoek afgewezen

De Stichting Rookpreventie Jeugd en vijftien andere verzoekende partijen vroegen de NVWA de minimale bescherming die de wet tegen het gif van sigaretten biedt daadwerkelijk te handhaven en ervoor te zorgen dat sjoemelsigaretten direct uit de verkoop worden gehaald. De NVWA weigerde en volstond met een enkele verwijzing naar het wettelijk voorschrift (de te gebruiken meetmethode) als onderbouwing daarvoor.

Onbestaanbaar

“Dit besluit is onbestaanbaar,” zegt Wanda de Kanter, longarts en voorzitter van de Stichting Rookpreventie Jeugd. “De NVWA heeft als core-business om de volksgezondheid te beschermen. Als er te veel Fibronil in kippeneieren wordt aangetroffen, treedt de NVWA onmiddellijk op en laat in een mum van tijd tienduizenden kippen afmaken. Diezelfde daadkracht is hier ook nodig, maar de NVWA weigert zonder ook maar een woord vuil te maken aan haar taak: de volksgezondheid dienen. Daarom dienen wij dit bezwaarschrift in en daarom gaan wij – als het moet – dóór tot en met de Europese rechter in Luxemburg.”

De gemeente Amsterdam behoort ook tot de partijen die willen dat de NVWA optreedt. Een van de speerpunten in het gezondheidsbeleid van de gemeente is om ervoor te zorgen dat jeugd nooit meer begint met roken.

Het bezwaarschrift van de Stichting Rook Preventie Jeugd laat samen met het oorspronkelijke handhavingsverzoek zien waarom de NVWA gewoon moet optreden.

 

tags:  sjoemelsigaret | sjoemelsigaretten | politiek | RIVM | nvwa | antirookbeleid | tabaksontmoediging