line
handhavingsverzoek afgewezen-1

NVWA laat frauduleuze meetmethode giftigheid tabaksrook prevaleren boven gezondheid burger

donderdag 20 september 2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag 20 september bekend gemaakt het handhavingsverzoek van de Stichting Rookpreventie Jeugd (SRJP) en andere organisaties af te wijzen. De aanvragers hadden geëist dat NVWA, die immers is belast met de handhaving van de Tabakswet, opdracht zou geven om álle gemanipuleerde sigaretten uit de schappen te halen. De NVWA volgt liever de letter van de wet en negeert daarbij de gezondheid van de burger. De SRJP gaat daarom in beroep.

Door de webredactie

Om erachter te komen hoeveel teer, nicotine, en koolmonoxide er bij het roken vrijkomen, worden sigaretten in de Europese Unie verplicht via de ISO-methode met een rookmachine getest. Via door de tabaksindustrie aangebrachte gaatjes in de filters wordt in de machine valse lucht aangezogen die de rook verdunt, waardoor de gevonden waarden aan giftige stoffen lager uitvallen. 
Maar rokers roken anders dan de machines en bedekken de gaatjes gedeeltelijk met hun lippen én vingers, waardoor ze veel meer aan giftige stoffen binnenkrijgen dan wettelijk is toegestaan.

Een methode die het rookgedrag van de gemiddelde roker veel beter imiteert, de Canadian Intense, wordt (nog) niet in de wet genoemd en mag derhalve niet toegepast worden om de hoeveelheid gif in sigaretten te bepalen. Met de CI-methode blijkt volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de gemiddelde roker twee tot vijf keer meer teer, nicotine en koolmonoxide naar binnen krijgt dan wettelijk is toegestaan. Met andere woorden de gemiddelde roker denkt dat hij een pakje rookt maar qua gif-uitstoot rookt hij, afhankelijk van het merk sigaretten, twee tot vijf pakjes.

Verzoek afgewezen

In Nederland hebben advocaten Phon van den Biesen en Bénédicte Ficq namens de Stichting Rookpreventie Jeugd en een hele trits andere organisaties een Handhavingsverzoek ingediend om de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die is belast met de handhaving van de Tabakswet, te manen álle gemanipuleerde sigaretten uit de schappen te halen.
Door de NVWA is dit verzoek nu afgewezen, op formeel juridische gronden. Er staat nu eenmaal in de wet dat de ISO-methode gebruikt moet worden, ook al is bewezen dat deze methode extreem fraudegevoelig is. De Canadian Intense-methode waarbij de gaatjes wel worden afgesloten, zoals ook de roker dat doet, geeft een veel realistischer beeld van wat de roker naar binnen krijgt, vinden ook de NVWA en de regering, bij monde van staatssecretaris Blokhuis. Maar deze methode staat niet in de wet en mag derhalve niet gebruikt worden om de giftigheid van sigaretten te beoordelen.

Gezondheid minder van belang?

Ondanks het feit dat de NVWA zégt de veiligheid van consumentenproducten te bewaken, vindt zij de gezondheid van de burger kennelijk minder van belang dan het slaafs volgen van een fraudegevoelig wetsartikel. De Stichting Rookpreventie Jeugd heeft aangekondigd beroep in stellen bij de rechter. Als het gaat om het naleven van de wet dan meent de Stichting dat het artikel dat de gezondheid van de burger beschermt vóór het artikel dat een meetmethode voorschrijft gaat, en niet andersom!

Ook Skipr, een website met actueel zorgnieuws, besteedde aandacht aan de afwijzing van het Handhavingsverzoek door de NVWA.

 

tags:  sjoemelsigaret | sjoemelsigaretten | Tabakswet | fraude | misleiding | nvwa