line
addicted brains-1

‘Tabaksverslaving heeft met meer dan alleen nicotine te maken’

woensdag 18 juli 2018

Een groep professoren van de University of Californië heeft de Amerikaanse FDA een open brief gestuurd waarin ze waarschuwen voor het versimplificeren van tabaksverslaving. Die verslaving gaat over meer dan alleen nicotine, ook sociale en omgevingsfactoren spelen een rol.

Door de webredactie

Gezondheidsprofessionals van de University of Californië te San Fransisco (UCSF) hebben de Amerikaanse Food and Drug Agency (FDA) een open brief gestuurd over tabaksverslaving. De FDA bekijkt op dit moment welke maatregelen ze kan nemen om tabaksverslaving verder terug te dringen. Een van de mogelijkheden is het verplicht reduceren van de hoeveelheid nicotine in tabaksproducten. Het idee is dat als een roker niet meer aan zijn nicotine komt door te roken rookt, hij of zij zal stoppen: het einde van de tabaksepidemie. Nicotine wordt immers algemeen beschouwd als de verslavende boosdoener wanneer men een sigaret opsteekt: de roker krijgt nicotine binnen om aan zijn verslaving te voldoen, maar betaalt met zijn gezondheid door de overige giftige stoffen zoals teer die hij ook binnenkrijgt.

Versimpelde blik

Hoewel de UCSF de FDA complimenteert met het overwegen van deze vergaande maatregel, wil ze waarschuwen voor een te versimpelde blik op tabaksverslaving. “Het begrip van de FDA over nicotineverslaving zou net zo alomvattend moeten zijn als hoe de tabaksindustrie ernaar kijkt.’
De UCSF wijst de FDA erop dat Philip Morris op dit moment al haar marketing inzet om te claimen dat het roken van tabak zal ophouden als rokers overstappen op een ander nicotineproduct. Maar uit interne geheime documenten van de tabaksindustrie blijkt dat Philip Morris en moederbedrijf Altria tussen 1990 en ten minste 2006 voortdurend hebben benadrukt dat de biologie, psychologie, het sociale milieu en de omgeving van een roker net zo belangrijk zijn om aan roken verslaafd te zijn.

Nicotineverslavingshypothese

In 1997 concludeerde Philip Morris bijvoorbeeld nog in interne communicatie dat de “nicotineverslavingshypothese (het idee dat mensen roken enkel en alleen om nicotine binnen te krijgen) veel te simpel is om het complexe gedrag te verklaren waarin nicotine een significante, maar geen exclusieve rol speelt.” Onderzoekers van Philip Morris hadden dat standpunt zeker nog rond de jaren 2000, terwijl de tabaksgigant in het openbaar wel ging beweren dat nicotine de belangrijkste reden van tabaksverslaving was. “Het publieke statement van Philip Morris om nicotine als hoofdaanjager van roken te labelen, stelt het bedrijf in staat om af te leiden van bewezen sociale en omgevingsinterventies en daarbij nieuwe tabaksproducten te promoten,” schrijft de UCSF.”

Additionele maatregelen

Uit de schattingen van Philip Morris blijkt dat als deze andere componenten (sociaal, omgeving, psychologisch en biologisch) in tact blijven en alleen de nicotine nihil wordt, dat 50 tot 98% van de rokers sigaretten toch zal blijven gebruiken. Daarom, zo stelt de UCSF, strijdt de tabaksindustrie ook zo fervent met rechtszaken en lobby tegen anti-rookmaatregelen die die componenten proberen te beteugelen. Mochten die wegvallen dan zal het stoppen met roken namelijk pas echt een vlucht nemen. De UCSF stelt dat de FDA door moet gaan met het plan om het nicotineghalte in sigaretten verplicht te verlagen, maar niet moet verwachten dat dat genoeg is. “De verlaging van nicotine zou aangevuld moeten worden met een aantal additionele maatregelen zoals verhoogde toegang tot rookstopmethoden, gedragstherapie en strengere sociale verboden rond zowel tabaksgebruik als de inmenging van de industrie.”

tags:  rookverslaving | verslaving | nicotine | antirookbeleid | tabaksontmoediging