line
the judge says no-1

Tabaksindustrie krijgt in Canada geen toegang tot medische gegevens voor rechtszaak

dinsdag 17 juli 2018

De tabaksindustrie heeft een fikse tegenslag te verwerken gekregen. In Canada lopen verschillende rechtzaken tegen hen waarmee miljarden gemoeid zouden kunnen zijn. De tabaksindustrie claimde inzage nodig te hebben in medische gegevens van Canadezen om zich te kunnen verdedigen. Maar het Canadese Hooggerechtshof heeft besloten dat die gegevens onder de privacywet vallen en dus niet beschikbaar zijn voor de tabaksindustrie.

Door de webredactie

Het Hooggerechtshof van de Canadese provincie British Colombia heeft besloten dat Philip Morris en andere tabaksfabrikanten geen toegang krijgen tot persoonlijke medische gegevens van Canadezen in databanken van die provincie, zo meldt CTV News. De uitspraak is een tegenslag voor de tabaksindustrie, die de gegevens wilde gebruiken om zich te verdedigen in verschillende rechtszaken, die de tien Canadese provincies stuk voor stuk tegen hen hebben aangespannen.

Gezondheidsschade

De provincies eisen een schadevergoeding van opgeteld 120 miljard Canadese dollar (omgerekend meer dan 78 miljard euro) vanwege de gezondheidsschade die tabaksfabrikanten door de verkoop van hun dodelijke producten hebben toegebracht aan inwoners. De provincies proberen al sinds de jaren negentig zaken aan te spannen tegen de tabaksindustrie om de kosten die ze maken voor de behandeling van aan tabak gerelateerde ziekten te verhalen op de veroorzaker. De eerste zaak zal 4 november 2019 voorkomen. Andere provincies bereiden eveneens rechtszaken voor tegen de industrie. De uitspraak in British Columbia zal dan ook ook gevolgen hebben voor die andere provincies.

Gezondheidsdata

De gezondheidsdata van Canadezen zijn gebruikt om de hoogte van de schadevergoedingen, in totaal 120 miljard Canadese dollars, vast te stellen. Die data bestaat uit persoonsgegevens, het gebruik van medische voorzieningen en het gebruik van medicatie. Philip Morris wilde de data in kunnen zien, om vast te stellen of de kosten inderdaad in relatie stonden tot ziekten die zijn veroorzaakt door tabaksgebruik.
Om Philip Morris tegemoet te komen had British Columbia voorgesteld dat ze de tabaksfabrikant een andere vorm van toegang tot de gegevens zou geven. Het onafhankelijke Statistics Canada zou toegang tot de databanken krijgen en geanonimiseerde en waar nodig aangepaste gegevens aan de tabaksfabrikant door kunnen geven. Maar Philip Morris ging daar niet mee akkoord en eiste de toegang tot de ruwe data. Daar ging het Hooggerechtshof niet in mee: de privacywetgeving in Canada gaat voor.

Verloren, maar toch voordeel

Rob Cunningham, een advocaat voor de Canadian Cancer Society (het Canadese KWF) zei tegen nieuwszender CBC dat het goed was dat er nu eindelijk een uitspraak in de zaak was gekomen en dat, hoewel Philip Morris had verloren, deze jarenlange slepende zaak ook in haar voordeel is geweest: “Het doel van de tabaksindustrie is het vertragen van de start van deze rechtszaak. Ze willen niet opgedragen worden om tientallen miljarden aan schade te betalen.”

tags:  gezondheidsschade | volksgezondheid | juridisch | buitenland | rechtszaak