line
roken europa-1

RIVM: Nederlanders leven langer als aantal rokers daalt

maandag 02 juli 2018

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de gezondheid van Nederlanders afgezet tegen die van de inwoners van andere landen en concludeert dat als het aantal rokers hier naar beneden gaat, de levensverwachting zal stijgen. Het preventieakkoord van staatssecretaris Blokhuis is dan ook hard nodig.

Door de webredactie

De gezondheid van de Nederlanders komt in grote lijnen overeen met die van de inwoners van onze buurlanden. Dat concluderen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie voor Volksgezondheid die de gezondheidscijfers afzetten tegen die van elf andere Europese landen met een vergelijkbare economie en cultuur. Maar natuurlijk zijn er verschillen aan te wijzen. Het RIVM schrijft dat in Nederland relatief meer mensen overlijden aan kanker en relatief minder aan bepaalde hart- en vaatziekten: “Wat preventie betreft, ligt er een taak voor Nederland om het relatief hoge percentage rokers te verminderen en de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan.”

Belangrijkste oorzaak

In het rapport staat dat roken de belangrijkste oorzaak is van sterfte en ziekte, met 9,4% van de totale ziektelast (de jaren geleefd met ziekte en de jaren verloren door vroegtijdige sterfte).
“In 2017 gaf 23,1% van de volwassenen (18 jaar en ouder) aan wel eens te roken. Dit percentage is de laatste jaren gestaag afgenomen: in 2000 was het nog 32,8%. Ook bij jongeren (12 tot en met 16 jaar) is een afname te zien: in 2011 gaf 16,9% aan te hebben gerookt in de afgelopen maand, in 2015 was dit 10,6%.
Er bestaan grote verschillen tussen volwassenen met een hogere opleiding (hbo, wo; 16,8% rookt) en mensen met een lagere (basisonderwijs, vmbo mbo1 en onderbouw havo/vwo) of middelbare opleiding (respectievelijk 25,7% en 26,7% rookt).”

Relatief veel rokers

Maar het RIVM stelt ook dat ondanks de daling Nederlanders nog relatief veel roken: “In 2014 lag het percentage volwassenen dat weleens of dagelijks rookt boven de internationale mediaan. In Zweden wordt het minst gerookt, in Oostenrijk het meest. Ook onder 15- en 16-jarigen scoort Nederland boven de internationale mediaan.”

Nationaal Preventieakkoord

Staatssecretaris Blokhuis is bezig met het sluiten van een Nationaal Preventieakkoord waarin hij naar eigen zeggen roken verder aan wil gaan pakken. Wanneer het akkoord precies gepresenteerd zal worden is nog niet bekend en wat de politiek er vervolgens mee gaat doen is ongewis.

tags:  gezondheidsschade | volksgezondheid | roken | RIVM