line
belgie belaagd-1

Belgisch anti-rookbeleid tegengewerkt door tabaksindustrie én EU

woensdag 20 juni 2018

Als het aan de Belgische minister De Block ligt komt er direct een verbod op mentholsigaretten en worden tabaksproducten per 2020 alleen nog in gestandaardiseerde verpakkingen verkocht. De Europese Commissie blijkt tegen het eerstgenoemde in opstand te komen, terwijl de tabaksindustrie tegen het tweede lobbyt.

Door de webredactie

Sinds 2016 vertonen tabaksverpakkingen in België net als in Nederland afschrikwekkende plaatjes. De Belgische minister voor Volksgezondheid wil tabak nog onaantrekkelijker maken voor jongeren door per 2020 gestandaardiseerde verpakkingen in te voeren. Dan zijn merkuitingen zoals logo’s en felle herkenbare kleuren niet meer toegestaan. De Block maakte dit plan al in 2016 bekend, maar staat nu op het punt het door de Belgische regering goed te laten keuren. Ze heeft de tabaksindustrie al op de hoogte gebracht.
Het Nieuwsblad heeft aanwijzingen gevonden dat de tabaksindustrie daarop zwaar is gaan lobbyen. “Het plan van aanpak is duidelijk: parlementsleden en vicepremiers benaderen in de hoop de neutrale verpakking alsnog tegen te houden.”

Nu of nooit

Luk Joossens, Belgisch tabaksexpert en schrijver van De Tabakslobby in België hoopt dat De Block zich niet tegen laat houden. In een reactie aan het Nieuwsblad zegt hij: “Het is nochtans nu of nooit. Na de zomer rest er te weinig tijd tot de verkiezingen. Volksgezondheid had moeten wachten met het verwittigen van de sector tot er een consensus was binnen de regering. Die is er nu nog niet en dus staat de deur open voor pogingen tot sabotage.”

Succesvolle lobby

Ook geeft Joossens een voorbeeld van waar de tabakslobby eerder al succesvol is geweest in België: “Tabaksbedrijven zijn erg bedreven in het beïnvloeden van de politiek. De afgelopen decennia zijn ze er meermaals in geslaagd maatregelen af te remmen of af te zwakken. Het heeft twintig jaar geduurd voor er in België een reclameverbod kwam, en dan nog met een uitzondering voor verkoopplaatsen.”

Mentholsigaretten

Minister de Block ondervindt meer tegenstand, zelfs uit onverwachte hoek. De Europese Tabaksrichtlijn schrijft voor dat mentholsigaretten per 2020 uitgefaseerd zullen moeten worden. Maar De Block wil dat al per direct doen, samen met het verbod op andere tabak met lekkere smaakjes. Tegen hln.be zei ze: “De bescherming van de gezondheid, en met name die van jongeren, rechtvaardigt dat de maatregel zo snel mogelijk wordt omgezet.”

Verkoop afbouwen

Maar juist de Europese Commissie komt daar nu tegen in opstand. In een advies aan de Belgische regering dreigt ze er zelfs mee om naar het Hof van Justitie van de EU te stappen als De Block haar wetsvoorstel niet aanpast. 
De reden is dat de verkoop van gearomatiseerde tabak “over een langere periode moet worden afgebouwd om de consument de nodigde tijd te geven om over te schakelen op andere producten.” De Block wil hier echter niet voor wijken en blijft achter haar idee staan. Ze heeft besloten om het koninklijk besluit te laten analyseren om te zien wat haar mogelijkheden zijn.

tags:  rookpreventie | Europese Commissie | antirookbeleid | Europa | EU | tabaksindustrie