line
andriukaitis--1

EU-commissaris Vytenis Andriukaitis erg bezorgd over aantallen rokers

Wereld Niet Roken Dag 2018

donderdag 07 juni 2018

Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis is erg bezorgd over het percentage rokers in de EU, dat sinds 2014 stabiel is gebleven op 26%. De Litouwse arts zei dat op Wereld Niet Roken Dag.

Door de webredactie

“Tabaksgebruik blijft een van de belangrijkste oorzaken van chronische ziekten en vermijdbare sterfte in de EU. Uit statistieken over sterfgevallen in de EU aan longkanker, de kanker die het meest in verband wordt gebracht met roken, blijkt dat er in 2015 door longkanker alleen al 273 400 sterfgevallen waren. Dat zijn er 273 400 te veel. Telkens verloren mensen een kind, ouder, broer, zus of vriend. Longkanker is verantwoordelijk voor een vijfde van alle sterfgevallen in verband met kanker. Daarnaast vormt tabaksgebruik ook een belangrijke risicofactor voor veel andere soorten kanker en andere ernstige ziekten zoals cardiovasculaire aandoeningen.”

Deze verklaring gaf Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis uit op Wereld Niet Roken Dag. De EU-commissaris maakt zich zorgen over het feit dat het percentage rokers sinds 2014 stabiel is gebleven op 26% en nog meer over het stijgende percentage van 25% in 2014 naar 29% in 2017 onder jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar.

Meer jonge rokers

Andriukaitis verwijst hierbij naar het rapport Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes uit 2017. Daaruit blijkt onder meer dat de prevalentie binnen de EU uiteenloopt van 37% (35% dagelijks) in Griekenland tot 7% (5% dagelijks) in Zweden. Nederland (19%; 16% dagelijks) hoort met dit land en het Verenigd Koninkrijk (17%; 16% dagelijks) tot de landen waar het minst gerookt wordt, volgens het rapport.

De veranderingen sinds 2014 zijn ook ongelijk. Terwijl de percentages in Slowakije met 5 procentpunt en in Litouwen, Frankrijk en Italië met 4 procentpunt zijn gestegen tussen 2014 en 2017, daalde het aantal rokers in België met 6 procentpunt, in Cyprus en Denemarken met 5 procentpunt en in het Verenigd Koninkrijk en Nederland met 4 procentpunt.
Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vallen overigens aanmerkelijk hoger uit voor Nederland. Daarin is sprake van 23,1% rokers van 18 jaar en ouder, van wie 17,2% dagelijks. Het is niet duidelijk hoe dit verschil is te verklaren.

Elektronische sigaretten

In zijn verklaring zei Andriukaitis verder: “Daar ik persoonlijk getroffen ben door het verlies van dierbaren aan de verschrikking die tabak is, hebben de statistieken over het roken onder jongeren mij erg aangegrepen. We moeten deze trend keren. Een van de voornaamste doelstellingen van de nieuwe tabaksproductenrichtlijn, die twee jaar geleden volledig van kracht werd in de EU, is om tabaksproducten minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. De groeiende populariteit van nieuwe producten zoals elektronische sigaretten bij de jonge generatie baart me echter grote zorgen.”

EU-Gezondheidsprijs

De EU-commissaris somt vervolgens een aantal maatregelen die al zijn genomen om tabaksgebruik verder tegen te gaan. Hij verwijst verder naar de EU-Gezondheidsprijs voor ngo’s die hij in april lanceerde om “uitzonderlijke initiatieven van internationale, Europese, nationale en regionale ngo's die aanzienlijk hebben bijgedragen aan het voorkomen van tabaksgebruik in de EU in de schijnwerpers te plaatsen”. Inzenden voor de prijs kan nog tot 15 juni.

Andriukaitis besluit zijn verklaring met de woorden: “Als arts heb ik zelf gezien welke verwoestende gevolgen tabaksgebruik heeft op de gezondheid, en hoe belangrijk het is om alle aspecten van het probleem aan te pakken. Laten we allemaal nog een versnelling hoger schakelen om onze burgers te informeren over, bewust te maken van en te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabak.”

 

tags:  gezondheidsschade | volksgezondheid | Europese Commissie | roken | Europa | EU