line
tobacco control-1

Nieuw boek over tabaksontmoediging in Nederland gepresenteerd

Wereld Niet Roken Dag 2018

donderdag 31 mei 2018

In het kader van Wereld Niet Roken Dag heeft professor Marc Willemsen vandaag het boek ‘Tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland: tussen economie, publieke gezondheid en ideologie’ gepresenteerd tijdens het Symposium ‘50 jaar tabaksontmoedigingsbeleid Nederland’ in Den Haag. Het boek is gratis te downloaden.

Door de webredactie

‘Tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland: tussen economie, publieke gezondheid en ideologie’ heet het Engelstalige boek van prof. Marc Willemsen dat vandaag in Den Haag is gepresenteerd. Willemsen is hoogleraar tabaksontmoediging aan de Universiteit Maastricht en directeur van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut
Het boek is de weerslag van de eerste grondige wetenschappelijke studie naar hoe tabaksbeleid tot stand komt in de unieke Nederlandse context van het polderen door overheid met samenleving en bedrijfsleven en de jarenlange dominantie van een nationale liberale ideologie.

Relatief traag

Willemsen presenteerde het boek op het Symposium ‘50 jaar tabaksontmoedigingsbeleid Nederland’ waar ook staatssecretaris Paul Blokhuis een toespraak heeft gegeven.
Willemsen concludeert in zijn boek o.a. dat het tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland relatief traag is verlopen doordat Nederlandse politici doorgaans hun best doen om polarisatie en conflicten tussen belangengroepen te voorkomen. Daardoor is anti-rookbeleid mondjesmaat doorgevoerd, omdat een clash met de belangenbehartigers van tabaksfabrikanten voorkomen moest worden. “Deze voorkeur om een compromis te zoeken (polderen) verklaart waarom het moeilijk is geweest in Nederland om weg te komen van een ingebed corporatistisch systeem, waarbij tabaksfabrikanten dicht bij de politici stonden, en naar een systeem te gaan waarin de vertegenwoordigers van de tabaksindustrie niet meer geraadpleegd worden.”

Het boek is hier gratis te downloaden.

tags:  volksgezondheid | politiek | antirookbeleid | tabaksbeleid | tabaksontmoediging