line
beste mevrouw asscher-1

Oproep aan Irene Asscher-Vonk: Stop met uw tabakscommissariaat bij Philip Morris Holland

Wereld Niet Roken Dag 2018

woensdag 30 mei 2018

"Mevrouw Asscher, stop met uw werk als commissaris bij tabaksfirma Philip Morris." Die oproep doen longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker in het kader van Wereld Niet Roken Dag, morgen op 31 mei. Steeds meer mensen krijgen tabak van tabak, getuige de grote bijval voor de strafzaak. De hoogste tijd voor Irene Asscher-Vonk om bij Philip Morris te stoppen. 

Beste mevrouw Asscher,

Op 24 augustus aanstaande bent u op de kop af elf jaar commissaris bij tabaksgigant Philip Morris Holland bv. En daarmee elf jaar medeverantwoordelijk voor circa 20.000 sterfgevallen per jaar in Nederland, dankzij het roken. In elf jaar in totaal zo’n 220.000 doden. Nog afgezien van de vele mensen die ziek zijn geworden. U noemt uzelf “links, met een sterk gevoel van solidariteit”. Waarom werkt u dan mee aan deze industrie des doods?

U bent commissaris geworden bij Philip Morris omdat u, zo zei u tegen TabakNee, wilt “toezien op goede arbeidsverhoudingen” en bij wilt dragen “aan goed contact met de ondernemingsraad”. In 2014 ging de Philip Morris-fabriek dicht omdat de productie elders werd voortgezet en stonden 1200 werknemers op straat. Dat u het “voor de werknemers” deed, lijkt ons niet meer houdbaar. Waarom bleef u aan als commissaris?

Tabak van tabak

Dat tabak dodelijk is, ontkent zelfs uw eigen Philip Morris niet (meer). Twee op de drie rokers komen voortijdig aan hun einde. Steeds meer mensen krijgen tabak van tabak, zeker nu in brede kring bekend is geworden dat de tabaksindustrie kinderen opzettelijk verslaafd maakt - de industrie noemt ze zelfs replacementsmokers die de gestorven oudere rokers moeten vervangen.
Door commissaris te blijven houdt u dit in stand. Wilt u dat heus?

Er is méér: door toevoeging van honderden additieven maakt de tabaksindustrie sigaretten extra verslavend. Bovendien hebben de tabaksfabrikanten de filters van sigaretten zó bewerkt dat die in testomgevingen minder teer, nicotine en koolmonoxide afgeven dan bij normaal gebruik. Het verschil is tot tweeëneenhalf keer zo groot.

Kortom, wat doet u nog bij een industrie die de overheid en consumenten misleidt?

Uw commissariaat kwam u eerder op kritiek te staan. Eind augustus 2013 zei KNAW-president professor Hans Clevers in Vrij Nederland: "De vraag rijst, waarom doe je dit als wetenschapper? Op deze wijze helpt mevrouw Asscher om de status van Philip Morris te legitimeren." Er volgden zelfs Kamervragen.
Deed u dit dan helemaal niets? Waarom bleef u toch zitten?

Strafzaak

Het duidelijkste signaal dat het de hoogste tijd is om bij Philip Morris te stoppen, is de brede steun voor de strafzaak (inmiddels als procedure bij het hooggerechtshof) van advocate mr. Bénédicte Ficq. In september 2016 deed zij, aanvankelijk namens twee personen, aangifte tegen de in Nederland actieve tabaksproducenten, waaronder uw Philip Morris - aangifte wegens poging tot moord c.q. doodslag en/of poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade en/of poging tot opzettelijke benadeling van de gezondheid met voorbedachten rade. En wegens valsheid in geschrifte.
Inmiddels hebben verenigingen van huisartsen en tandartsen, gynaecologen, de verslavingszorg, de gemeente Amsterdam, het KWF, het Longfonds, het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen zich bij de aangifte aangesloten.
Bovendien blijkt uit een peiling van Maurice de Hond dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voorstander is van rechtsvervolging. In april dit jaar maakte De Hond de uitkomst van nog een andere belangrijke peiling bekend: een ruime meerderheid van onze bevolking wil forse politieke maatregelen om het roken terug te dringen, zoals accijnsverhoging en de beperking van tabaksverkoop tot speciaalzaken.

Kortom: de tijd is er rijp voor: vertrek bij Philip Morris en voeg u bij ons!

IQOS

En dan is er het nieuwste product van Philip Morris: de IQOS. Eind november 2017 ging de Philip Morris-fabriek weer open. Nu werken daar 275 mensen aan die ‘smeltsigaret’, waarbij de tabak niet wordt verbrand maar verhit. Philip Morris beweert dat IQOS een minder schadelijk alternatief is voor het gewone roken. En dat terwijl onafhankelijk onderzoek in Engeland al in 2017 heeft aangetoond dat de gebruiker van de IQOS, net als bij de gewone sigaret, kankerverwekkende stoffen binnenkrijgt. 
Recent kwam het RIVM met een eigen onderzoek en kondigde VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis aan maatregelen tegen de IQOS te nemen. "Rond dit soort producten wordt vaak een imago geschetst dat ze een slim alternatief zijn voor gewoon roken", stelde Blokhuis op nu.nl op 15 mei. Dat is volgens hem misplaatst, "want je kunt er dodelijk ziek van worden".
Aan dit door de mand gevallen zogenaamd minder schadelijke alternatief wilt u als weldenkend mens toch niet meewerken?

Wereld Niet Roken Dag

Mevrouw Asscher, dit is ons voorstel in het kader van Wereld Niet Roken Dag: u belooft om uiterlijk 23 augustus (aan het eind van uw 11e jaar als commissaris), afscheid te nemen als commissaris bij Philip Morris. Meteen daarna sluit u zich aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie, en wel namens de Museumvereniging waar u voorzitter van bent. Want dat is nog een puntje van zorg: wat doet u op die plek? En hoe kan een vereniging die een online platform als museumkids.nl opzet, ermee akkoord gaan dat u onderdeel van de tabakslobby bent die zijn pijlen op kinderen richt?

Door afstand te nemen van Philip Morris en u aan te sluiten bij de beweging die naar een rookvrije generatie streeft, zet u een geweldige stap. Veel mensen zullen zich door u gesteund voelen in hun strijd, die wij via TabakNee, de Stichting Rookpreventie Jeugd en de rechtszaak tegen de tabaksindustrie meehelpen voeren.

Hartelijke groet,

Wanda de Kanter en Pauline Dekker, oprichters Stichting Rookpreventie Jeugd

PS Als u instemt met ons voorstel, organiseren wij een borrel voor u!

tags:  stoppen met roken | volksgezondheid | rookvrije generatie | roken | Philip Morris | tabaksontmoediging