line

Bankrekening voor TabakNee geopend

a

Amsterdam, 13 maart 2013. De Stichting Rookpreventie Jeugd heeft een speciale rekening geopend voor deze website. Het rekeningnummer is 40.65.59.821 ten name van Stichting Rookpreventie Jeugd in Amsterdam. Het Ibannummer is: NL13ABNA0406559821. Geld dat hierop wordt gestort, is bestemd voor de website TabakNee. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom. Bedankt!