line
smoking kills 3-1

Roken doodsoorzaak nummer 1 onder jonge Nederlanders

vrijdag 15 september 2017

Uit een nieuw groot onderzoek van het CBS in samenwerking met het Trimbos-instituut, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, blijkt dat maar liefst vier op de tien vroegtijdige sterfgevallen te wijten zijn aan roken. Kanker wordt aangewezen als de voornaamste doodsoorzaak onder rokers. Maar als iemand stopt met roken, dan stijgt zijn levensverwachting.

Door de webredactie

Het CBS en het Trimbos-instituut concluderen na een groot onderzoek dat roken de grootste oorzaak van vroegtijdig overlijden is. Maar liefst vier op de tien vroegtijdige sterfgevallen zijn aan tabak te wijten. (Long)kanker is de grootste doodsoorzaak. Dat staat in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, waarin de onderzoeksresultaten gepubliceerd zijn.

Onderzoek

Tussen 2001 en 2006 stelden de onderzoekers aan zo’n 40.000 Nederlanders vragen over hun rookgedrag. Tien jaar later koppelden ze die vragen aan de gegevens over sterfte en doodsoorzaken. Zware rokers (die meer dan 20 sigaretten per dag roken) lopen de grootste kans op voortijdig overlijden. Als ze levenslang zwaar hebben gerookt, lopen ze een kans van 23% om voor hun 65e al hun laatste adem uit te blazen. Voor de matige rokers (die dagelijks minder dan 20 sigaretten roken), de lichte rokers (die niet dagelijks roken) en niet-rokers was deze kans respectievelijk 16, 11 en 7%.
Dat betekent dat rokers flink wat levensjaren missen. Zware rokers verloren naar schatting 13 levensjaren, matige rokers 9 en lichte rokers 5.
Iemand die op zijn dertigste een zware roker is, heeft een kans van 23% dat hij of zij de 65 niet haalt.

Doodsoorzaken

Over de oorzaken van het vroegtijdig overlijden schrijven de onderzoekers: “Naarmate iemand meer sigaretten rookte was met name het risico op vroeg overlijden aan kanker of hart- en vaatziekten groter.” Ook blijken rokers relatief vaak aan een ademhalingsziekte (met name COPD) te overlijden.

Goed nieuws

Er is ook relatief goed nieuws. Uit het onderzoek is gebleken dat stoppen met roken op elke leeftijd nog gezondheidswinst oplevert. Ex-rokers die vóór ongeveer hun 35e waren gestopt, hadden dezelfde levensverwachting als levenslange niet-rokers. Over de ziektelast in deze groep ex-rokers zijn echter geen gegevens verzameld, zodat niet bekend is of in deze groep meer hart- en vaatziekten en longaandoeningen voorkomen.

Belang van rookpreventie

De onderzoekers stellen dat hun bevindingen opnieuw het belang van rookpreventie onderstrepen (de overheid ziet dat ook in, maar oormerkt de bedragen die ze hieraan uitgeeft niet, waardoor niet duidelijk is hoeveel er nou daadwerkelijk aan rookpreventie wordt besteedt).

Mondjesmaat

“Er wordt weliswaar steeds minder gerookt in Nederland, maar nog steeds rookt bijna een kwart van de Nederlanders en 17% van hen rookt dagelijks,” schrijven de onderzoekers. “Veel rokers van alle leeftijden willen stoppen. In de periode 2014-2016 deed jaarlijks ruim 1 op de 3 dagelijkse rokers een serieuze poging.” Helaas lukt maar 1 op de vijf stoppogingen, waardoor de groep rokers maar mondjesmaat afneemt.

tags:  ziek | gezondheidsschade | volksgezondheid | tabaksdoden | preventie | onderzoek | antirookbeleid