line
ficq jinek-1

Bénédicte Ficq: ‘Rapport RIVM toont aan dat sigaretten geen legaal product zijn’

zondag 27 augustus 2017

Er zitten veel meer schadelijke stoffen in filtersigaretten dan voorheen werd aangenomen, zo geeft nu ook het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toe in een onlangs op haar website gepubliceerd onderzoeksverslag. De tabaksindustrie heeft met een foefje gesjoemeld met de meetwaarden. De hoeveelheid schadelijke stoffen die een roker in werkelijkheid binnenkrijgt, overschrijdt zelfs de maximale waarden die in de Tabakswet worden genoemd. Doordat wet en regelgeving worden overtreden zijn sigaretten zelf geen legaal product meer, stelde advocate Bénédicte Ficq in het televisieprogramma Jinek.

Door de webredactie

Iedere filtersigaret is een sjoemelsigaret. Deze term, bedacht door de media, verwijst naar de door de tabaksindustrie toegepaste methode om in elke filtersigaret minuscule gaatjes aan te brengen die, als ze volgens de wettelijk geldende meetmethodes worden gemeten, voor lagere waarden aan schadelijke stoffen zorgt dan dat de roker daadwerkelijk binnenkrijgt. Anders dan de meetmachine dekt een roker met zijn vingers en lippen de gaatjes af, zodat er veel meer schadelijke stoffen het lichaam binnen komen.

Niet legaal

Hoewel de sjoemelpraktijken al jarenlang bekend waren, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat pas onlangs op haar website erkend, volgens het instituut zelf omdat er veel vragen waren binnengekomen over deze zogenaamde ‘sjoemelsigaretten’. Sigaretten worden in meetmachines getest om te controleren of ze de wettelijk vastgestelde maxima aan schadelijke stoffen die vrijkomen bij het roken, niet overtreden. De machines zuigen door de gaatjes valse lucht aan, waardoor de rook wordt verdund en de waardes lager uitvallen dan in werkelijkheid. De hoeveelheid schadelijke stoffen die een roker binnenkrijgt overschrijdt zelfs de wettelijk vastgestelde maximum-waarden. “Dat betekent dat een gewone sigaret geen legaal product is, omdat wet en regelgeving worden overtreden,” zei advocate Bénédicte Ficq aan tafel bij het televisieprogramma Jinek. Een product dat in strijd is met de wet zou immers van de markt gehaald moeten worden.

Aangifte tegen tabaksindustrie

De boodschap van het RIVM bevestigt de aangifte die Ficq tegen de tabaksindustrie heeft gedaan, omdat deze industrie met het aanbrengen van de sjoemelgaatjes in filters opzettelijk schade aan de gezondheid van consumenten heeft toegebracht. "Als je met alle genialiteit die je hebt een product samenstelt en ontwikkelt en weet dat het zo intens gevaarlijk is - twee op de drie rokende mensen gaan dood," zei Ficq. Ze maakte haar zin niet af, maar liet daarna weten dat dat soort ‘witteboordenmoordenaars’ (de tabaksindustrie) aangepakt moeten worden.

Duidelijkheid

Volgens de advocaat is er sprake van poging tot doodslag, moord, zware mishandeling en valsheid in geschrifte. De zaak heeft ook internationaal de aandacht getrokken omdat het de eerste keer zou zijn dat er een strafzaak tegen de industrie wordt aangespannen. Zo ver is het echter nog niet. Op dit moment onderzoekt het Openbaar Ministerie (OM) of er gronden zijn om de industrie te vervolgen, op basis van de aanklacht van Ficq. De advocate zei bij Jinek dat het OM niet meer onder een vervolging uit kan, gebaseerd op de informatie die het RIVM op haar website heeft gepubliceerd. De beraadslagingen van het OM duren nu al anderhalf jaar, maar Ficq verwacht dat er nog dit jaar duidelijkheid komt.

tags:  marketing | gezondheidsschade | sjoemelsigaretten | misleiding | RIVM | rechtszaak