line
abp stop ermee-1

Ook verantwoordingsorgaan ABP vindt tabaksbeleggingen ‘problematisch’

woensdag 16 augustus 2017

Pensioenfonds ABP heeft een verantwoordingsorgaan dat bestaat uit 48 leden die het bestuur adviseren over beleid. Deze leden beginnen beleggen in tabak problematisch te vinden.

Door Frits van Dam

Dat het bestuur van Nederlands grootste pensioenfonds ABP worstelt met haar beleggingen in tabak is inmiddels wel duidelijk. Eerder liet zij weten deze beleggingen toch niet van de hand te willen doen. Maar uit hun jaarverslag bleek wel dat ze deze beslissing ethisch ingewikkeld vond en het daarom aan haar leden had voorgelegd via een enquête.

Verdeeldheid

De meningen bleken verdeeld: de één zei dat het onverantwoord was, de ander dat de beleggingen noodzakelijk zijn vanwege het hoge rendement.
Het ABP bestuur hield het erop dat ze door deze verdeeldheid bij haar leden geen knoop kon doorhakken en liet de 1,5 miljard euro aan investeringen in Big Tobacco staan, hoewel ze feitelijk de tabaksaandelen niet nodig hebben.

Niet verantwoord

Ondertussen hebben andere grote investeerders wereldwijd besloten wel te stoppen met het beleggen in tabak omdat ze dat niet meer konden verantwoorden. In Nederland kondigde o.a. de bank ABN- AMRO aan niet meer in tabak te zullen beleggen.

Invloed

Is er bij het ABP al sprake van twijfel? Longkankerpatiente Irma van Gils (die eerder al een harteloze reactie van het ABP-bestuur kreeg op haar verzoek te stoppen met tabaksbeleggingen) nam contact op met het verantwoordingsorgaan dat het bestuur van ABP adviseert over het beleggingsbeleid. Het orgaan bestaat uit 48 leden, opgedeeld in verschillende fracties. Van Gils vroeg hen het bestuur alsnog te overtuigen om te stoppen met de beleggingen. De secretaris van het orgaan stuurde per mail een antwoord terug dat er kort gezegd op neer komt dat zolang het ABP tabaksaandelen bezit, er invloed kan worden uitgeoefend op de tabaksindustrie.

Hoop

Toch is er hoop: de voorzitter van het verantwoordingsorgaan liet weten dat ze in het najaar opnieuw met elkaar in discussie zullen gaan over beleggen in de tabaksindustrie en dat de meningen over de investeringen ook onder de leden van het orgaan verschillen. Met de uitkomst van hun beraadslagingen zullen ze vervolgens om de tafel gaan zitten met het ABP-bestuur.

Misschien gaat er toch wat schuiven bij het ABP. Nu de tabaksaandelen zo in de min staan en dus ook het financiële argument steeds meer wegvalt, wat blijft er dan nog voor hen over om vast te houden aan tabak?

tags:  tabaksinvestering | tabaksaandeel | aandelen | ABP | ABP, pensioenfondsen