line
stop heat not burn-1

Stop de bedrieglijke smeltsigaretten van tabaksfabrikanten

woensdag 09 augustus 2017

UPDATE 12-8-2017
UPDATE 14-8-2017
UPDATE 16-8-2017
OPINIE
Na de introductie van de heatstick door Philip Morris, kunnen andere tabaksfabrikanten niet achterblijven. Volgens de Wall Street Journal zijn alle tabaksfabrikanten druk met het ontwikkelen van zogenaamde heat-not-burn-producten. Alles is kennelijk geoorloofd in de strijd om de consument. Maar dat zou niet zo moeten zijn.

Door Frits van Dam

‘Wat zijn de toekomstplannen van Big Tobacco? Tabak!’ kopte de Wall Street Journal in een artikel over de heat-not-burn-producten van verschillende tabaksfabrikanten die eraan zitten te komen. Begin van dit jaar introduceerde Philip Morris haar nieuwste elektronische tabaksproduct op de Nederlandse markt, de Heatstick. Hierbij wordt de tabak niet verbrand maar verhit, de boel wordt gesmolten en dat maakt volgens de tabaksreus zelf heel veel uit. Het rookgenot blijft volgens hen behouden maar daarentegen krijg je er nauwelijks nare ziektes van. De smeltsigaret zou 90 procent minder gevaarlijk zijn dan de gewone sigaret. Enig sluitend, maar vooral onafhankelijk bewijs geeft Philip Morris daarvoor niet, waarmee deze claim gevoeglijk onder de ‘alternatieve feiten’ gerangschikt kan worden.

Geen autorisatiesysteem

De Wall Street Journal publiceerde op 8 augustus 2017 een artikel waarin beschreven wordt dat andere grote tabaksfabrikanten niet achter kunnen blijven en ook bezig zijn om een vergelijkbaar product te ontwikkelen. Volgend jaar zijn deze nieuwe tabaksproducten al te verwachten op de Nederlandse markt, omdat er hier geen autorisatiesysteem is voor nieuwe tabaksproducten en tabaksfabrikanten dus vrijelijk mogen experimenteren met de consument. De langetermijngevolgen van het gebruik van deze tabaksproducten zijn vooralsnog onbekend. Pas over twintig jaar weten we of én in welke mate de gebruikers van deze nieuwe producten er ziek van zullen worden. De tabaksindustrie heeft ook bij de ‘gewone’ sigaret lange tijd volgehouden dat er ‘niets aan de hand was’, terwijl inmiddels algemeen bekend is dat de verslaafde roker een extreem verhoogde kans op kanker heeft.

Onderzoek

Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer onderzoekt de Nederlandse regering momenteel of er wettelijke mogelijkheden zijn om nieuwe tabaksproducten voorafgaand aan het op de markt brengen aan een keuring te onderwerpen, vergelijkbaar met de keuring die nieuwe voedingsmiddelen moeten ondergaan. In Amerika heeft de Food and Drug Administration (FDA) al wel het recht nieuwe producten van de markt te weren. Op dit moment overweegt zij nog of de heatstick daar verkocht mag gaan worden.

Te laat?

De Nederlandse regering was te laat om de heatstick tegen te houden. Maar als ze een beetje haast maakt met wetgeving, kan ze alsnog de ‘smeltsigaretten’ van British American Tobacco, Japan Tobacco International en Imperial voor introductie op de markt laten onderzoeken op hun schadelijkheid en pas daarna beslissen of consumenten daaraan blootgesteld mogen worden.
Als het antwoord op die vraag nee is, zou dat met terugwerkende kracht alsnog ook voor de Heatstick van Philip Morris moeten gelden. Dat is wel zo eerlijk.

Meer informatie over de smeltsigaretten:

Er is Philip Morris ondertussen veel aan gelegen om de heatstick ook op de Amerikaanse markt toegelaten te krijgen. Lees bijvoorbeeld dit artikel, waarin wordt beschreven hoe wetenschappelijke tegenstanders van haar 'minder-schadelijk-claim' werden geintimideerd. 

Robert N. Proctor schreef een interessant opiniestuk in de New York Times: Taking the Addiction Out of Smoking. Lees ook de reactie van Marc S. Firestone, senior vice president en general counsel van Philip Morris International.

In een van de belangrijkste medische tijdschriften Annals of Internal Medicine verscheen dit artikel: Comprehensive Nicotine Regulation to End the Combustible Tobacco Epidemic.

Lees ook dit artikel over de introductie van de heatstick in Canada en de kritiek daarop.

tags:  tabaksfabrikanten | heat-not-burn | heatstick | e-sigaret