line
burning down the earth-1

WHO: aangescherpte tabaksontmoediging nodig voor duurzame ontwikkeling

donderdag 22 juni 2017

Tabaksontmoediging is een belangrijke factor voor duurzame ontwikkeling. Beperking van tabaksgebruik redt niet alleen levens – inmiddels sterven jaarlijks wereldwijd 7 miljoen mensen door het roken – maar het vermindert ook de negatieve impact van tabaksproductie op het milieu. Aldus een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Door de webredactie

De tabaksindustrie vormt niet alleen een gevaar voor de gezondheid van rokers en mee-rokers, maar heeft net als andere industrieën ook een grote impact op het milieu. Daarmee heeft de tabaksindustrie invloed op de gezondheid van iedereen. Woor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) reden om onderzoek te doen naar de milieu-impact van de tabaksindustrie.

Conclusie van het rapport Tobacco and its environmental impact: an overview is dat tabaksontmoediging bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Anti-rookbeleid draagt bij aan het doorbreken van de armoedecyclus en bestrijding van honger, helpt klimaatverandering tegengaan en bevordert duurzame landbouw en economische groei. Een uitgebreid en samenhangend tabaksontmoedigingsbeleid is essentieel om in 2030 de gestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen te halen, zegt de WHO. De gezondheidsorganisatie roept daarom alle landen in de wereld op om hun tabaksontmoedigingsbeleid verder aan te scherpen.

Vervuilend

De teelt en productie van tabak veroorzaakt ontbossing, watervervuiling, bodemerosie en zeker 2 miljoen ton aan vast afval en meer dan 200.000 ton chemisch afval. De tabaksteelt gebruikt ieder jaar 4,3 miljoen hectare aan land. Naar schatting verbruikt de tabaksindustrie 11,4 miljoen ton aan hout voor de bewerking (curing) van tabak en voor het papier voor sigaretten en verpakkingen. De tabaksindustrie is ook verantwoordelijk voor grote hoeveelheden broeikasgasemissies.

Algemeen menselijk probleem

“Van begin tot eind is tabaksproductie en -gebruik een ontzaglijk vervuilend en schadelijk proces”, schrijft WHO’s Assistant Director-General Oleg Chestnov in zijn inleiding bij het rapport. “De milieugevolgen van tabaksconsumptie veranderen het van een individueel probleem tot een algemeen menselijk probleem. Het gaat niet alleen over de levens van rokers en degenen die hen omringen, of zelfs zij die betrokken zijn bij de productie van tabak. Wat nu op het spel staat is het lot van de gehele planeet. Alleen mondiale actie kan een oplossing bieden voor dit mondiale probleem en dit rapport is bedoeld om die actie te stimuleren.”

tags:  gezondheidsschade | milieuprobleem | volksgezondheid | tabaksproducten | WHO | tabaksindustrie