line
ziengs-1

TabakNee dient klacht in over VVD-tabakswoordvoerder

maandag 06 februari 2017

OPINIE
Een delegatie van de VVD, onder leiding van tabakswoordvoerder Erik Ziengs, heeft een bezoek gebracht aan een fabriek van Niemeyer in Groningen. Dit bezoek gaat regelrecht in tegen het protocol dat het ministerie van VWS heeft opgesteld voor contacten met de tabaksindustrie. Erik Ziengs leeft mee met de fabrikanten, niet met de slachtoffers van tabaksgebruik. TabakNee heeft over het werkbezoek van Ziengs een klacht ingediend bij het presidium van de Tweede Kamer.

Door Frits van Dam

Op een foto op zijn eigen site is VVD’er Erik Ziengs te zien die graait in een bak tabak. De foto is genomen tijdens een werkbezoek van een groep VVD’ers aan tabaksfabrikant Niemeyer. Uit een begeleidend blogje blijkt dat Ziengs er vooral op uit is om het verdienmodel van de tabaksindustrie in stand te houden. De antirookmaatregelen vindt hij veel te streng en hij houdt zijn hart vast voor wat VWS nog in petto heeft.

Woordvoerder

Tabak is bij de VVD tijdens Rutte II al vier keer van woordvoerder gewisseld. Na Anne Mulder, Arno Rutte en Bas van 't Wout is Erik Ziengs de nieuwste woordvoerder. Ziengs heeft naast tabak grote delen van het bedrijfsleven in zijn portefeuille. Met zijn benoeming heeft de VVD dan ook een duidelijk signaal afgegeven: wij zijn niet geïnteresseerd in tabak als bedreiging voor de volksgezondheid, maar zien tabak vooral als verdienmodel voor het bedrijfsleven. Minister Edith Schippers (VVD), die de bijnaam Minister van Tabak kreeg omdat ze antirookmaatregelen afzwakte ten gunste van de tabaksbranche, kan rustig gaan slapen, het tabaksdossier is bij Ziengs in goede handen.

Gezondheid secundair

Het hoeft dus geen verwondering te wekken dat als tabak aan de orde komt, Ziengs in de bres springt voor de tabaksindustrie en haar kompanen. Daarvoor is hij immers aangesteld door de VVD. De gezondheid van de burger is voor hem kennelijk secundair. Accijns als middel om iets aan tabaksgebruik te doen, verkooppunten terugsnoeien, daarvan wil Ziengs niets weten. Geen sprake van, dat kost arbeidsplaatsen en accijnsverhoging leidt aleen maar tot toenemende smokkel. Ziengs gruwt ervan. Hij laat zich er graag op voorstaan dat hij nog steeds ondernemer is, zij het zonder eigen bedrijf.

Werkbezoek

In het kader van zijn liefde voor het bedrijfsleven bracht hij een halfjaar geleden, op 11 augustus, een uitgebreid bezoek aan de tabaksfabriek van Niemeyer (onderdeel van British American Tobacco) in Groningen. Hij liet zich daarbij vergezellen door zijn collega-Tweede Kamerlid Aukje de Vries, de VVD-wethouder van Groningen Joost van Keulen en VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge. Op zijn website schrijft Erik Ziengs: “De politici lieten zich bijpraten over de strenge tabaks-regelgeving in Nederland. Die vaak verder gaat dan de Europese regelgeving.”
Het leed voor de tabaksindustrie is volgens hem nog niet voorbij, want: “het ministerie van VWS broedt al weer op maatregelen die veel verder gaan dan de ons omringende landen. Het enige dat je daarmee bereikt is, dat de industrie – en dus ook de werkgelegenheid – wegtrekt en zich elders vestigt”.

Gelijk speelveld

Wel vindt hij het prima, meldt hij op zijn site, dat er ten aanzien van het roken een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd. Maar hij vindt het belangrijk dat de overheid daarbij zorgt voor een gelijk speelveld. Wat Ziengs daarmee bedoelt is onduidelijk. Een gelijk speelveld voor de ruim 20.000 tabaksdoden en de honderdduizenden mensen die ernstig ziek zijn geworden van het tabaksgebruik versus de aandeelhouders van de tabaksindustrie, de benzinepomphouders en tabakswinkels?

Geen contact

Ziengs heeft het kennelijk te druk met zijn contacten met de tabaksindustrie en zijn niet bestaande bedrijfje om de Kamerstukken behoorlijk te lezen. Als hij dat wel had gedaan, had hij kunnen weten dat op 24 september 2015 staatssecretaris Van Rijn een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin staat: “Uitgangspunt van de Nederlandse overheid is en blijft dat er geen contact met de tabaksindustrie plaatsvindt, tenzij dat in verband met uitvoeringstechnische kwesties die rijzen bij vastgesteld beleid of vastgestelde regelgeving noodzakelijk is.” Dit geldt niet alleen voor parlementsleden maar ook voor volksvertegenwoordigers in gemeentes en provincies.
De brief komt voort uit het internationale antirookverdrag FCTC, dat onder de vlag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is opgesteld en door 180 landen, inclusief Nederland, is ondertekend.

Internationale afspraken

Op de foto bij zijn blog is Ziengs samen met zijn VVD-kompanen te zien terwijl ze in de Niemeyer-fabriek tabak keuren. Een beter bewijs dat Ziengs en zijn VVD-collega’s zich niets aantrekken van internationale afspraken is er niet. Zou een VVD-delegatie ook naar de afdeling longziekten van een willekeurig ziekenhuis zijn gegaan om te kijken wat de gevolgen zijn van het roken van tabak? We kunnen er in ieder geval geen blogje over terugvinden. 

Zolang Ziengs woordvoerder tabak is, is er van de VVD op het tabaksdossier niets te verwachten. Ieder voorstel dat erop gericht is om tabaksgebruik een halt toe te roepen, kan rekenen op weerstand van tabaksvriend Ziengs. Hij staat nr. 23 op de kieslijst en de kans is helaas groot dat hij weer terugkomt in de Tweede Kamer. En als dat niet gebeurt dan vinden ze bij de VVD vast wel iemand anders die hun abjecte tabaksbeleid voort kan zetten. 

tags:  klacht | Erik Ziengs | tabakswoordvoerder | FCTC | BAT | VVD