line

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy: "De lobby heeft mijn mening niet veranderd"

dinsdag 25 februari 2014

"Natuurlijk heb ik de informatie van Philip Morris meegewogen." Dat zegt Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66/ALDE) in een interview met TabakNee. Maar zijn mening is er niet door veranderd.

U hebt afgesproken met lobbyisten van Philip Morris International (PMI). Hebt u de informatie die ze u gaven meegewogen in uw beslissingsvorming? Zo ja, op welk deelonderwerp bent u mogelijk anders gaan kijken?

"Natuurlijk heb ik de informatie van PMI meegewogen. Belangenafweging is datgene waarvoor ik in een parlement zit. Alleen heeft de informatie van PMI mij niet van mening doen veranderen."

Wist u dat Philip Morris inzette op het framen van de Tabaksproductenrichtlijn, als "extreme maatregelen"? Voelt u hier ook voor?

"Ja, dat frame werd mij wel duidelijk. Maar ik ben daar zelf nooit gevoelig voor geweest."

Bent u op de hoogte van het FCTC-verdrag? In welke mate vindt u dat u zich daar als Europarlementariër aan moet houden, dus dat u daaronder valt?

"Ja, ik was daarvan op de hoogte. Ik heb me eraan gehouden, maar ik vind dat ik zelf als parlementariër eigen afwegingen moet kunnen maken. Dat de tabaksindustrie niet in het geheim met ambtenaren en bestuurders moet overleggen, vind ik een goede zaak. Vooral omdat datgene dat ambtenaren en bestuurders doen niet altijd openbaar is. Bij parlementariërs is dat toch anders. Amendementen, stemmingen en dergelijke zijn alle openbaar."

Denkt u dat er collega's zijn die PMI's voorbeeldamendementen hebben ingediend? Zo ja, bent u ervan op de hoogte wie dat zijn? En wat vindt u daarvan?

"Dat zou heel goed kunnen. Op zich is dat ook hun goed recht, want volksvertegenwoordigers mogen opkomen voor belangen van kiezers. Dat kan ook het recht op roken zijn of het recht op een baan in de tabaksindustrie. Dat ik andere politieke keuzes maak, wil niet zeggen dat hun keuze daarmee politiek of moreel verwerpelijk is. Het is aan de kiezer om daar uiteindelijk een oordeel over te vellen."