line

Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten: "Wat in het dossier over mij staat, is niet waar"

dinsdag 25 februari 2014

Philip Morris heeft onzin over haar opgetekend. Zegt Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten (EPP/CDA) in een interview met TabakNee.

"Ik heb op 7 juni 2011 geen officiële afspraak in mijn dagagenda staan, maar ik sluit niet uit dat mijn vroegere medewerker Mathijs Peters, die nu bij Philip Morris werkt, die dag even mijn kantoor is binnengelopen. Hij was een uitstekende medewerker en ik onderhoud nog steeds een goede relatie met hem.

"Ik vind het niet slecht om ook de argumenten van de tabaksindustrie te horen. Tabaksproducenten zijn ondernemingen en dat die hun belangen zo goed mogelijk verdedigen, daar heb ik geen probleem mee. Het zou wat anders zijn als ze met geschenken of voordelen proberen mijn stemgedrag te beïnvloeden.

"Iets anders is dat de industrie destijds aan mijn kantoor heeft gevraagd of een aantal mensen als mijn gasten bij de stemming over de Tabaksproductenrichtlijn mochten zijn. Gelukkig is mijn kantoor toen zo alert geweest om dat te overleggen en dat is toen niet doorgegaan.

"Ik heb zelf toen overigens niet gestemd. Bij die eerste stemming over de Tabaksproductenrichtlijn zat ik wel in de commissie ENVI, maar Maria Martens was de shadow (zij nam namens Oomens partij EPP het voortouw in de onderhandelingen over de richtlijn – red.) en heeft gestemd.

"Ik kan me best voorstellen dat, als je als bedrijf belang hebt bij een bepaald besluit, dat je in kaart brengt wie daar invloed op hebben. Daar heb ik niets op tegen. De industrie heeft een gerechtvaardigd belang en mag bedenken hoe ze die belangen het best kan dienen. Vervolgens vind ik het wel onzorgvuldig dat dit soort informatie dan wordt gelekt en naar buiten komt.

"Ik ben geen lid meer van de ENVI-commissie, dus het klopt dat ik op dit dossier geen factor van belang meer ben. Maar dat ik een slechte relatie zou hebben met Wortmann en De Lange is volstrekt onwaar. Ik heb geen idee waar ze dat vandaan hebben."