line

Zes miljoen tabaksdoden per jaar

dinsdag 01 januari 2013

Van alle mensen die hun leven lang roken, overlijdt de helft aan de gevolgen van hun tabaksgebruik, gemiddeld zo'n 10 tot 15 jaar vóór de leeftijd waarop ze anders zouden zijn gestorven. Ten opzichte van niet-rokers verliezen rokers in Nederland gemiddeld 4,1 levensjaren en 4,6 gezonde levensjaren. Ons land telde in 2011 bijna 19.000 'tabaksdoden', stelt het Nationaal Kompas Volksgezondheid. In dat cijfer zijn de mensen die overlijden ten gevolge van het passief meeroken, niet meegeteld. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er ongeveer twee miljard mensen in de wereld roken. Wereldwijd sterven jaarlijks bijna 6 miljoen mensen door het roken, waarvan 5 miljoen rokers en meer dan 600.000 niet-rokers door meeroken. Als we geen actie ondernemen, dan sterven in 2030 meer dan 8 miljoen mensen door het roken.

Nog scherper geformuleerd: 'In de loop van de 20e eeuw zijn wereldwijd 100 miljoen mensen aan het roken van tabak overleden – meer dan aan de gevolgen van 2 wereldoorlogen – en als de huidige trends zich voortzetten, zal roken in de 21e eeuw nog eens zo'n 1 miljard dodelijke slachtoffers eisen,' schrijft Johan P. Mackenbach in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (publicatie 670497).

Ondanks alles kennis over de desastreuze gevolgen, beginnen wereldwijd elke dag tussen de 80.000 en 100.000 kinderen te roken.

Ondervoeding bij kinderen is niet langer het belangrijkste gezondheidsrisico in de wereld, maar wel hoge bloeddruk, roken en alcoholgebruik.

Wat zijn precies de gevolgen van roken voor je gezondheid? Klik hier.