line

VVD - de Partij van de Tabak

maandag 04 februari 2013

De VVD komt op voor de tabaksindustrie, een legale industrie waarmee niets mis zou zijn. Bovendien is de VVD tegen de 'nanny state'. 'Paternalistisch overheidstoezicht op het privéleven van mensen is ongepast en onwenselijk, hoe goed de bedoelingen ook zijn,' aldus het partijprogramma. Daarom mag van de VVD de asbak in de kleine eenmanscafés blijven staan.

Altijd welkom

De eerste daad van Edith Schippers als minister van VWS was het stante pede invoeren van een uitzondering op het rookverbod voor kleine eenmanscafés. Ze bewees hiermee een grote dienst aan het MKB, het Midden - en Kleinbedrijf, dat bittere tranen huilt om failliete kroegen. Ook bij werkgeversorganisatie VNO-NVW ging de vlag uit voor deze dappere daad van hun ex-werknemer Schippers. Ze hadden uitgerekend dat het wel 5 procent omzet scheelt!

De tabaksindustrie is altijd welkom bij de VVD - fractieleden Anne Mulder en Arno Rutte. Dat maken we op uit een opmerking van een tabakslobbyist die anoniem moet blijven: 'Wij vonden natuurlijk wel gehoor bij de VVD en de PVV. Ik bedoel, je hebt niet allemaal tegenstanders.'

Een mooie industrie help je niet om zeep

Liberalen zien tabaksverslaving niet als een ziekte, alle onderzoeken hierover ten spijt. Ze noemen het een 'ongezonde gewoonte'. Met een beetje wilskracht kom je daar wel overheen. Knarsetandend moesten de liberalen toestaan dat stoppen met roken weer in het basispakket zit. Van accijnsverhoging als het meest effectieve middel om tabaksverslaving tegen te gaan, willen ze helemaal niets weten. Dat helpt een mooie industrie om zeep.

Door de webredactie