line

Bescherming tegen de gevolgen van tabak is een mensenrecht

dinsdag 26 april 2016

De Inter-American Commission on Human Rights heeft tijdens een hoorzitting verschillende vertegenwoordigers van belangenorganisaties aangehoord over de vraag of  bescherming tegen de gevolgen van het roken van tabak een mensenrecht is.
Door de webredactie

Voor het eerst heeft de Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) zich verdiept in de relatie tussen mensenrechten en de bescherming tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook, zo meldt Yahoo News. Tijdens een bijeenkomst op het kantoor van de Organisation of American States hebben verschillende experts een presentatie gehouden om toe te lichten waarom gezondheid een mensenrecht is en waarom tabak daar afbreuk aan doet. Jaarlijks overlijden er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd 6 miljoen mensen aan de gevolgen van roken. Sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden als tabak er niet was geweest.

De speech van President Vasquez van Uruguay tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties was de aanleiding voor de hoorzitting bij het IACHR. Uruguay is al enkele jaren verwikkeld in een rechtszaak met tabaksfabrikant Philip Morris. Vasquez zei: “Volksgezondheid is een sleutelelement van de soevereiniteit van onze naties, een mensenrecht, een factor voor de ontwikkeling van onze samenlevingen en een ontegenzeggelijke verantwoordelijkheid van de Staat.”

Hoogst haalbare gezondheidsstandaard

Drie sprekers zetten uiteen waarom de tabaksindustrie afbreuk doet aan de mensenrechten. Er was een vertegenwoordiger van Action on Smoking and Health US (ASH), van de InterAmerican Heart Foundation (FIC Argentina) en van het O’Neill Institute aan het Georgetown University Law Center. Volgens hen laten overheden bijvoorbeeld na om hun burgers te beschermen tegen de tabaksmarketing op kinderen en door de industrie invloed uit te laten oefenen op overheidsbeleid. Lees de presentaties hier terug.

“Overheden hebben de verplichting om burgers de hoogst haalbare gezondheidsstandaard te bieden,” zei Laurent Huber, directeur van ASH. “De implementatie van het Framework Convention on Tobacco Control is haalbaar, het is zeer kosteffectief en we weten dat het werkt.”

Huber heeft het over het internationale FCTC-verdrag dat wereldwijd door meer dan 180 landen is ondertekend, waaronder ook Nederland en de Europese Unie. Het bevat richtlijnen en antirookmaatregelen die roken verder moeten ontmoedigen en inmenging van de tabaksindustrie in overheidsbeleid tegengaan. De Verenigde Staten is een van de weinige landen die het verdrag nog niet hebben ondertekend.

Aanbevelingen

Hoewel de adviezen van het IACHR niet bindend zijn, hebben zij wel degelijk invloed op hoe landen naar dit soort vraagstukken kunnen kijken. De experts adviseerden het IACHR dan ook om onder meer de volgende stappen te nemen:
- Concrete aanbevelingen geven aan Staten hoe het FCTC-verdrag verder te implementeren.
- Erkennen dat de tabaksindustrie agressieve strategieën hebben ingezet die een effectieve uitoefening van het recht op gezondheid tegen hebben gehouden.
- Het probleem van roken meenemen in hun rapport over armoede.

Aan het einde van de presentatie, waarin aan de hand van interne documenten van de tabaksindustrie uiteen werd gezet hoe zij te werk zijn gegaan om zoveel mogelijk mensen aan het roken te krijgen, ondanks dat ze wisten dat roken zeer schadelijk is voor de gezondheid is, waren er geschokte reacties. Commissaris Esmeralda de Troitino uit Panama zei: “De industrie gaat hun verantwoordelijkheid te buiten en is corrupt. Dat is de sterke link die deze Commissie en de aanwezige organisaties verbindt om fundamentele rechten te beschermen.”

tags:  volksgezondheid | bescherming | tabaksindustrie