line

KWF steunt onderzoek naar Europese antitabakswetgeving

vrijdag 25 maart 2016

'Ik wil toewerken naar een rookvrije generatie.' Het doel van Brigit Toebes, universitair hoofddocent internationaal gezondheidsrecht en zorg aan de Rijksuniversiteit Groningen, is glashelder. Deze week werd bekend dat zij van KWF Kankerbestrijding een subsidie van 300.000 euro krijgt om te onderzoeken hoe wetgeving en beleid in Europa kunnen helpen het roken terug te dringen.
Door de webredactie

Doel van het onderzoeksproject is de regelgeving op het gebied van tabaksontmoediging in Europa te versterken, in het bijzonder om daarmee de kwetsbare groep van kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van het roken.

Een postdoc-onderzoeker zal de komende drie jaar onder leiding van Toebes onderzoeken hoe het Europese antirookbeleid zich verhoudt tot de rechten van kinderen op te groeien in een rookvrije omgeving. De postdoc zal ook leidinggeven aan een Europese juridische denktank over de regelgeving op het gebied van tabaksontmoediging in Europa. De denktank zal bestaan uit juridische experts uit alle landen van de EU en de European Economic Area (EAA), 31 in totaal.

Volgens Toebes loopt de regelgeving inzake tabaksontmoediging in Europa achter bij andere delen van de wereld en is er een urgente noodzaak om kennis op dit gebied te ontwikkelen. 'Over het algemeen wordt in Europa te weinig begrepen hoe internationale standaarden voor tabaksontmoediging het best op nationaal niveau kunnen worden geïmplementeerd', aldus Toebes. Er moet daarom hoognodig een Europees expertisecentrum komen waar alle kennis over de juridische en beleidsmatige aspecten van tabaksontmoediging bijeen wordt gebracht. Het netwerk van gespecialiseerde Europese juristen moet daaraan bijdragen.

Voor de onderzoekers vormt Australië een belangrijk voorbeeld. Het continent is een voorloper op het gebied van tabaksontmoediging en op juridisch gebied speelt het McCabe Centre for Law and Cancer, in Melbourne, een belangrijke rol bij het verzamelen en verspreiden van kennis over de wisselwerking tussen wetgeving en kankerbestrijding, zowel in Australië als internationaal.

tags:  KWF | onderzoek | antirookbeleid | Europa