line

WHO-rapport: aantal rokende jongeren onder de 15 in Europa flink gedaald

vrijdag 18 maart 2016

Het aantal rokende jongeren in Europa is de afgelopen vier jaar flink gedaald, blijkt uit een nieuw onderzoek onder de vlag van de WHO. De reden is de invoering van striktere antirookmaatregelen.
Door de webredactie

Uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat het aantal rokende jongeren van 15 jaar of jonger in Europa flink is gedaald. De Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) wordt iedere vier jaar bijgewerkt en is een samenvoeging van enquêtes die door heel Europa worden uitgevoerd onder duizenden schoolgaande jongeren. Een van de conclusies is dat het aantal jongeren van dertien jaar of jonger die voor het eerst een sigaret opsteken tussen 2009/2010 en 2013/2014 is gedaald van 24% naar 17%. Onder meisjes is dat verschil groter dan onder jongens. Het aantal meisjes daalde van 22% naar 13% en bij jongens was dat van 26% naar 22%.

Volgens het rapport zijn die dalingen te wijten aan een verhoogd publiek bewustzijn "door de gecombineerde werking van de striktere strategieën op tabakscontrole die in veel Europese landen en regio's zijn ingevoerd".

Specifiek voor Nederland valt op dat twee procent van de 11-jarige jongens en meisjes tabak probeert. Zodra jongeren naar de middelbare school gaan, neemt dat toe: Elf procent van de 13-jarigen probeerde tabak en 34 procent van de 15-jarigen heeft een sigaret gerookt. Van die laatste groep gaat elf procent wekelijks roken en zeven procent dagelijks. De cijfers zijn van najaar 2013. Over vier jaar wordt een nieuwe update uitgebracht waarin waarschijnlijk de eerste effecten terug te zien zijn van de invoering van de Europese Tabaksproductenrichtlijn. Mei 2016 moeten alle lidstaten de regels uit die richtlijn in eigen wetgeving hebben omgezet, zoals grotere gezondheidswaarschuwingen op pakjes en een verbod op lekker smaaktoevoegingen aan tabak.

tags:  jeugd | WHO | onderzoek | antirookbeleid