line

Internationale aandacht voor rechtszaak tegen Staat

zondag 06 maart 2016

'Despite the loss in court, there has been a win in life' (ondanks het verlies bij de rechtbank, is er winst in het leven geboekt), schrijft het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Journal of Thoracic Oncology (JTO) naar aanleiding van de rechtszaak die Stichting Rookpreventie Jeugd tegen de Nederlandse Staat voerde.
Door de webredactie

In de rubriek 'Nieuws van het IASLC Tobacco Control Committee' bericht JTO in haar maartnummer over de uitkomst van de rechtszaak van Stichting Rookpreventie Jeugd tegen de Nederlandse Staat over de naleving van artikel 5.3 van het WHO-FCTC verdrag. Dat artikel in het internationale antirookverdrag bepaalt dat overheden de tabaksindustrie geen kans moeten geven invloed uit te oefenen op het rookontmoedigingsbeleid. JTO is een uitgave van de International Association for the Study of Lung Cancer en de belangrijkste wetenschappelijke publicatie over longkanker in de wereld.  

In de dagvaarding toonde Rookpreventie Jeugd aan dat de Nederlandse overheid veelvuldig contact onderhield met de tabaksindustrie, die zo wel invloed kon uitoefenen op het beleid. De eis werd op formele gronden afgewezen, maar onder druk van de zaak heeft de regering een document opgesteld waarin nader is beschreven hoe (lokale) overheden zich dienen op te stellen ten opzichte van de tabaksindustrie.

'Onthoud artikel 5.3'

'Aan de Nederlandse longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, oprichters van de Stichting Rookpreventie Jeugd, is te danken dat de Nederlandse regering haar interactie met de tabaksindustrie heeft aangepast', schrijft JTO. Het tijdschrift verwijst naar de notitie 'Verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag' en schrijft:

'Als je nooit een ander artikel onthoudt, zelfs niet een citaat van Shakespeare, onthoud dan Artikel 5.3. Brand het in je geheugen. Het stelt: Bij de vaststelling en uitvoering van hun volksgezondheidsbeleid met betrekking tot tabaksontmoediging, nemen Partijen, in overeenstemming met het nationaal recht, maatregelen om dit beleid te beschermen tegen commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie.'

Het strikt naleven van dit artikel is de tabaksindustrie echt een doorn in het oog, stelt JTO. De tijdschrift citeert in de conclusie Wanda de Kanter, die over de Verduidelijkings-notitie zegt: 'Dat betekent dat van nu af aan de deuren van de overheid gesloten zijn voor de tabaksindustrie en haar lobbyisten.'

Altijd op de hoogte blijven van het nieuws en de onthullingen op TabakNee? Abonneer je dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Aanmelden via de homepage.

tags:  tabakslobby | rechtszaak | tabaksindustrie