line
fctc-5-4

Framework Convention Alliance noemt uitspraak in de rechtszaak tegen de Staat 'winst'

woensdag 18 november 2015

De organisatie die in 1999 is opgericht om het wereldwijde antirookverdrag FCTC te helpen ontwikkelen, ratificeren en implementeren, de Framework Convention Alliance (FCA), ziet de uitspraak in de rechtszaak van de Stichting Rookpreventie Jeugd tegen de Staat der Nederlanden, ondanks de afwijzing van de klacht, toch als winst. Er is immers door de overheid nieuw beleid ontwikkeld dat de toekomstige omgang van overheidsorganen met de tabaksindustrie stevig aan banden legt.
Door de webredactie

Het positieve oordeel (16 november) van de FCA (hier te lezen op hun website fctc.org) legt zoveel gewicht in de schaal omdat zij bijna 500 antirookorganisaties in ruim 100 landen vertegenwoordigt. Refererend aan het Engelstalige persbericht van de Stichting Rookpreventie Jeugd legde het FCA aan de bezoekers op haar website uit dat de Stichting de Staat voor de rechter had gedaagd vanwege de niet-naleving van artikel 5.3 van het FCTC-verdrag, dat nationale en lokale overheden van verdragslanden voorschrijft geen contact te onderhouden tijdens de totstandkoming van hun tabaksontmoedigingsbeleid.

Deuren gesloten

Dat de Nederlandse overheid – onder druk van de door de Stichting aangespannen rechtszaak – een beleidsdocument opstelde en naar de Tweede en Eerste Kamer stuurde met de bedoeling het genoemde verdragsartikel nog eens helder uit te leggen, zag de FCA als grote winst. In de woorden van Wanda de Kanter, voorzitter van de Stichting die door de FCA wordt geciteerd: 'Hoewel het beleidsdocument van de regering op sommige punten nogal vaag is, is nu helder beschreven hoe de overheid op nationaal, regionaal en lokaal niveau moet omgaan met de tabaksindustrie.' En: 'Het betekent dat van nu af aan de deuren van de regering voor de tabaksindustrie en haar lobbyisten zijn gesloten.'

Succesvol ondanks verlies

In het artikel op de website van de FCA geeft Chris Bostic, mededirecteur van de Amerikaanse antirookorganisatie Action on Smoking & Health (ASH) nog het volgende commentaar op de uitspraak van de rechtsbank: 'Wat ik belangrijk vind is dat de rechtszaak een verandering op nationaal wetgevingsniveau heeft bewerkstelligd. De grootste les hier is dat een proces succesvol kan zijn, zelfs als je het formeel verliest. (De tabaksindustrie leerde dit decennia terug).'

Klik hier voor het logboek van de rechtszaak tegen de Staat.

tags:  tabakslobby | rechtszaak | tabaksindustrie