line

Clean Air Nederland wil rookruimtes horeca via de rechter afschaffen

donderdag 03 september 2015

Clean Air Nederland (CAN) dreigt de Nederlandse staat opnieuw voor de rechter te slepen. In een bodemprocedure wil CAN nu ook aparte rookruimtes in horeca verboden laten verklaren. Zulke rookruimtes druisen in tegen de internationale afspraken in het Kaderverdrag (FCTC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar ook Nederland zich aan heeft gecommitteerd.
Door onze webredactie

Het WHO FCTC-verdrag vereist een actieve opstelling van de overheid om het gebruik van tabak te ontmoedigen. Ook schrijft het verdrag maatregelen voor om werknemers en bezoekers van openbare ruimten te beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook. Daartoe hoort ook een volledig rookverbod in horeca. CAN concludeert daarom dat rookruimtes in horeca lijnrecht indruisen tegen de verplichtingen op grond van dit door Nederland ondertekende verdrag.

In 2011 startte CAN al een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat om versoepeling van het rookverbod ongedaan te maken en te streven naar een 100% rookvrije horeca. In hoger beroep bepaalde de rechter op 26 maart 2013 dat de staat de uitzonderingspositie van kleine kroegen per direct ongedaan moest maken.

Op 10 oktober 2014 heeft de Hoge Raad na een cassatieverzoek van het Ministerie van VWS geoordeeld dat het Gerechtshof in 2013 juist had gehandeld. De Hoge Raad erkende de rechtstreekse werking van artikel 8 van het WHO Kaderverdrag (FCTC) en bevestigde de ongeldigheid van de uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés.

Sinds die uitspraak geldt het rookverbod dan ook voor de gehele horeca. Een uitzondering voor aparte rookruimtes past daar niet in, aldus CAN. In een brief aan de minister van Volksgezondheid sommeert de advocaat van CAN het ministerie om de uitzondering voor rookruimtes op te heffen. Als het ministerie daar niet op ingaat, zal CAN de staat dagvaarden. 

"Het wordt nu echt tijd dat de gezondheid en welzijn van alle gasten in de horeca serieus wordt genomen", stelt de voorzitter van Clean Air Nederland. "In horeca met rookruimtes is in nagenoeg alle gevallen de concentratie kankerverwekkende stoffen in de lucht nog onacceptabel hoog. Nog steeds sterven er jaarlijks 3.000 niet-rokers door ongewenst en ongewild meeroken."

Na de eerdere procedure van CAN tegen de staat en de zaak die Stichting Rookpreventie Jeugd een jaar geleden begon over ongeoorloofde contacten van de overheid met de tabakslobby, is deze nieuwe procedure van CAN de derde zaak waarin de staat wordt aangeklaagd wegens schending van de afspraken in het FCTC-verdrag.

Lees hier de brief van CAN aan de minister van VWS

tags:  horeca | rookruimte | rechtszaak