line
rbank-5

Logboek rechtszaak tegen de Staat

vrijdag 01 januari 2016

Stichting Rookpreventie Jeugd heeft de Staat der Nederlanden voor de rechter gedaagd om een einde te maken aan de structurele, veel te grote invloed van de tabakslobby op het antirookbeleid van de overheid. Daarmee schendt Nederland het zelf ondertekende internationale rookverdrag, het FCTC-verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. De advocaat van de Stichting in deze zaak is mr. Phon van den Biesen. In dit logboek houden we de ontwikkelingen bij.
De hele tekst van de dagvaarding staat hier.

Dit is de stand van zaken:

8 september 2014: Uitbrengen dagvaarding aan zeven bewindslieden.

8 september 2014: Brief aan de zeven bewindslieden met voorstel tot overleg.

26 september 2014: Brief naar staatssecretaris Van Rijn met voorstel tot overleg.

21 oktober 2014: De secretaris van Stichting Rookpreventie Jeugd ontvangt een e-mail van de heer H. Reinen van het ministerie van Volksgezondheid, waarbij de Stichting wordt uitgenodigd om te komen praten over de dagvaarding en het beleid ten opzichte van de tabakslobby.

21 oktober 2014: Uitzending met Pauw waarin Pauline Dekker en Wanda de Kanter, van Stichting Rookpreventie Jeugd, uitleggen waarom de Stichting de staat dagvaart.

22 oktober 2014: Op het NOS Journaal legt Pauline Dekker uit waarom de staat gedagvaard wordt.

22 oktober 2014: Dagvaarding wordt op de rol gezet bij de Rechtbank Den Haag.

23 oktober 2014: Mededeling van de rechtbank dat landsadvocaat zich "niet gesteld heeft". Het effect daarvan is dat de landsadvocaat vier weken extra krijgt voor zijn conclusie van antwoord.

23 oktober 2014: De Stichting Rookpreventie Jeugd stuurt een e-mail aan H. Reinen waarin zij meldt graag in te gaan op het aanbod voor overleg met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. De bestuursleden Wanda de Kanter, Pauline Dekker en Frits van Dam zullen gaan voor een gesprek over de inhoud van de intussen bij de rechtbank aanhangig gemaakte procedure. Als datum is vastgesteld 28 november 2014.

26 november 2014: De afspraak met staatssecretaris Van Rijn is verplaatst naar 18 december 2014.

18 december 2014: Crisisberaad in Den Haag zorgt ervoor dat de afspraak met staatssecretaris Van Rijn opnieuw is verplaatst.

8 januari 2015: De Stichting Rookpreventie Jeugd en staatssecretaris Van Rijn overleggen met elkaar.

6 februari 2015: Staatssecretaris biedt plan van aanpak aan inzake contacten met de tabaksindustrie.

11 februari 2015: Landsadvocaat komt met Conclusie van Antwoord.

22 februari 2015: Reactie mr. Phon van den Biesen naar rechtbank Den Haag over schriftelijk vervolg van de rechtszaak.

26 februari 2015: De rechtbank heeft beslist dat er een zogenaamde 'comparitie' moet plaatsvinden. Dit is niet een echte pleitzitting en is ook niet openbaar. Normaal gesproken vindt dat plaats ten overstaan van één rechter, maar in ons geval wordt het een voltallige 'meervoudige kamer' (drie rechters).
Verwacht wordt dat de comparitie 28 september 2015 zal plaatsvinden.

24 september 2015: Het ministerie van VWS publiceert de notitie ‘Verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag’, waarin wordt omschreven hoe de overheid voortaan omgaat met artikel 5.3. SRPJ vindt dat de uitwerking nog te veel vaagheden bevat, waarover meer in dit artikel op TabakNee.  

28 september 2015: De openbare zitting bij de rechtbank Den Haag is geen comparitie, maar een normale behandeling van de zaak. De rechtbank doet op 9 november 2015 uitspraak in een openbare zitting.

9 november 2015: De rechtbank Den Haag heeft de vordering van de Stichting afgewezen, met de volgende motivatie: artikel 5.3 van het FCTC-verdrag heeft geen rechtstreekse werking. Dat betekent dat particulieren en rechtspersonen hieraan geen rechten kunnen ontlenen. Toch vindt de Stichting dat zij veel gewonnen heeft, lees het artikel hier. De Stichting overweegt in hoger beroep te gaan.

Begin januari 2016: De Stichting heeft besloten niet in hoger beroep te gaan, maar haar tijd, geld en energie te besteden aan het op zodanige wijze herformuleren van artikel 5.3 dat met meer succes een beroep op de rechter kan worden gedaan om de staat te houden aan haar verplichtingen die voortvloeien uit het FCTC-verdrag.

tags:  Van Rijn | Wanda de Kanter | rechtszaak